Direct marketing in de bibliotheek – wat mag wel en niet?

Direct marketing in de bibliotheek – wat mag wel en niet?

Blog - Regelmatig krijgen we vragen over het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing (DM) in de bibliotheek. Met andere woorden: waarbij je rechtstreeks contact opneemt met leden zonder dat ze ergens om hebben gevraagd. Wat mag wel en niet? Er zijn verschillende wetten van kracht die soms niet eenvoudig zijn om toe te passen.

In Nederland valt direct marketing onder de Telecommunicatiewet, waarbij 2 soorten DM worden onderscheiden: elektronische berichtgeving en telemarketing. In dit artikel bespreek ik elektronische berichtgeving.

Voor digitale direct marketing is toestemming vereist, maar wanneer het om bestaande klanten gaat kunnen er uitzondering worden gemaakt als aan de volgende 4 criteria wordt voldaan:

  • Het gaat om een eigen klant;
  • Contactgegevens zijn verkregen door verkoop van een product of dienst aan die klant;
  • Het DM-bericht gaat over een gelijksoortig product of dienst;
  • Zowel bij het verkrijgen van de contactgegevens als bij elk navolgend bericht is een duidelijke afmeldmogelijkheid.

Hou ook rekening met de AVG

Naast de Telecommunicatiewet moet bij DM ook rekening worden gehouden met de AVG. Immers, volgens de AVG heb je een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. Bij DM zijn 2 van de 6 grondslagen relevant: toestemming en gerechtvaardigd belang.

Je kunt ervan uitgaan dat wanneer vanuit de Telecommunicatiewet toestemming vereist, dit ook geldt volgens de AVG.

Als volgens de Telecommunicatiewet geen toestemming nodig is voor een DM-actie is er nog steeds een grondslag nodig volgens de AVG. Dan is mogelijk de grondslag gerechtvaardigd belang toepasbaar. Wil je gerechtvaardigd belang als grondslag hanteren, dan moet de verwerking aan 3 voorwaarden voldoen:

  • De organisatie heeft een gerechtvaardigd belang;
  • Er kan alleen met de verwerking van de gevraagde persoonsgegevens aan dat gerechtvaardigd belang worden voldaan. Er is geen andere mogelijkheid;
  • Het belang van de organisatie is groter dan die van ontvangers die zich tegen DM verzetten.

Zoals je ziet zijn er veel mitsen en maren. Het komt er eigenlijk op neer dat je je bij iedere DM-actie steeds opnieuw moet afvragen of je aan de wettelijke eisen voldoet.

Lees meer

Privacy advocaat Vonne Laan heeft hierover voor opleidingsinstituut IIR een whitepaper geschreven. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer toestemming vereist is voor DM, en wat je onder gerechtvaardigd belang kunt verstaan. Verder komen ook actuele ontwikkelingen aan bod zoals de plannen voor het opheffen van het bel-me-niet-register en de invoering van de ePrivacy-verordening. Behalve een goede uitleg bevat de whitepaper ook twee schema’s die een snel overzicht geven welke mogelijkheden je hebt om een klant (ongevraagd) te mogen benaderen.

Het stuk is een aanrader - ook voor marketeers - en is kosteloos te downloaden.

Meer informatie

Dit blog is onderdeel van de Privacy Nieuwsbrief van november 2020

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Rineke Zwanenburg