‘Door de samenwerking tussen 2 teams Educatie bereiken we de doelgroep nog beter’

‘Door de samenwerking tussen 2 teams Educatie bereiken we de doelgroep nog beter’

Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta delen sinds 2020 een team Jeugd & Educatie (0-18 jaar). Over de totstandkoming van deze samenwerking vertelt Eline Jansen, teamleider: ‘Door het bundelen van krachten hebben we een groter bereik en zetten we talent beter in.’

Foto boven: het hele team Jeugd & Educatie

Wat was de aanleiding voor de officiële samenwerking van teams van 2 bibliotheken?

‘Sinds 2017 werkten we al projectmatig samen in structurele activiteiten. Maar we zochten naar een manier om nog beter de krachten te bundelen, de doelgroep beter te bereiken en een talentgerichte inzet. Het initiatief kwam vanuit de teamleiders. Vanaf het begin is goed geluisterd naar de teamleden, over bijvoorbeeld praktische zaken zoals een standplaats. Maar het kennismaken en vertrouwd raken met elkaar is uiteindelijk veel belangrijker. We hebben bewust aandacht besteed aan het creëren van het team: we hebben echt de tijd uitgetrokken om te investeren in het team en het kennismaken met elkaar. Hier is een samenwerkingsplan en samenwerkingsovereenkomst uit voortgevloeid.’

Foto: Eline Jansen

Hoe ziet het educatie team er nu uit?

‘Het team bestaat uit 16 collega’s. Er ligt veel werk op het bord van het team. We werken in groepjes van 3 of 4 personen samen rondom basisscholen in een bepaald gebied. Nieuwe collega’s worden bij een groepje geplaatst: we clusteren op werkgebied/wijken en kijken welke collega’s elkaar in samenwerking kunnen aanvullen.’

Wat zijn de voordelen van de samenwerking?

‘Talentbenutting en inzet van specialismen. Daar hebben de samenwerkingspartners profijt van. Er is een vaste leesconsulent per (voor)school en specialismen worden, daar waar nodig of om gevraagd, ingebracht. Bij bestaande collega’s hebben we gekeken naar aansluiting met het huidige takenpakket, expertise en interesse, bijvoorbeeld gezinsaanpak, vo, meertaligheid en creativiteit. Bij nieuwe collega’s wordt het eerst opengelaten en later besproken. Sinds het nieuwe team is ingericht en met de invoering van het nieuwe Functiehuis, ligt de focus op persoonlijke professionele ontwikkeling, door trainingsaanbod en ontwikkelgesprekken. Er is een HR-collega, maar geen HR-afdeling. Daar is, zeker na de samenvoeging, wel behoefte aan.’

‘Voor de scholen en kinderdagverblijven betekent het vooral dat de communicatie meer vanuit 1 educatieteam komt in plaats van uit één van beide bibliotheken. Met het samengaan van de teams is er naast onze dBos-dienstverlening nu ook een betere en eenduidige dienstverlening voor 0-4. Voor scholen zijn we echt een partner, bijvoorbeeld voor scholen die werken met de Bibliotheek op school en die vragen om meer digitale geletterdheid.’

In hoeverre kunnen leesconsulenten zich doorontwikkelen?

‘Leesconsulenten kunnen onderwijsspecialist worden. De ontwikkelingsmogelijkheden hangen ook van het takenpakket af en de projecten, zoals ons project “naschoolse ondersteuning en Skills4Skool” vanuit gemeentelijke NPO-gelden die inspelen op gelijke kansen voor elk kind en het principe van een “verlengde schooldag”. Maar zo kijken we ook of iemand uit het team nu het collectioneren kan oppakken, deze dienstverlening nemen wij momenteel bij Probiblio af, maar stopt einde kalenderjaar. Het takenpakket kan gedurende een jaar wijzigen, omdat de bibliotheek ook verandert.’

Waar liepen jullie tijdens de samenwerking tegenaan?

‘Het is belangrijk de collega’s goed erin mee te nemen zodat er geen wij/zij gevoel ontstaat. Het vergt aanpassingsvermogen. Het team is relatief groot en vaak uithuizig, met verschillende vestigingen. Er is niet altijd bekend wie wat doet. Dit vraagt uitwisseling en verplichte aanwezigheid bij plenaire bijeenkomsten en interesse in elkaars taken en werkzaamheden, dus het spontane “praatje-pot”.’

Helpt de impulsregeling om extra kwaliteit te leveren?

‘De impulsregeling biedt de kans de relaties met het onderwijs te intensiveren en het team uit te breiden. We kunnen gaan werven op missende expertises. Het was niet moeilijk om meer scholen te werven, omdat we al een heel goede band hebben met alle scholen. We intensiveren nu die samenwerking.’

Hoe kijkt de gemeente aan tegen de samenwerking?

‘De gemeente is positief gestemd. Dit sluit aan bij de fusie van 3 gemeenten (Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne) tot de gemeente Voorne Aan Zee. Het werkgebied beslaat daarom nu in totaal nog 3 gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst en het positieve advies van de twee raden van toezicht van de bibliotheken zorgen voor stevig draagvlak.’

Wat vind jij zo leuk aan jouw functie?

‘Ik ben in 2013 begonnen als leesconsulent. Ik was echt op zoek naar een positief gerichte functie. Ik wil graag een bijdrage leveren en iets doen waar ik goed in ben. Ik ben ook een groot voorstander van doorgroeimogelijkheden. Ik zie dat huidige sollicitanten zich specifiek richten op de maatschappelijke functie van de bibliotheek; dat is een mooie ontwikkeling.’

Meer weten?

Neem contact op met Dia Wesseling.

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Dia Wesseling