Handige databronnen voor een meer wijkgericht aanpak

Handige databronnen voor een meer wijkgericht aanpak

Wil als bibliotheek graag meer wijkgericht werken? Dat begint met het verzamelen van informatie en data. Namens onze onderzoeksadviseurs tipt Marion Romein 4 relevante bronnen: CBS Statline, het RIVM, de GGD en Waarstaatjegemeente.nl. En roept je op te delen welke data je nog mist, of waar in jouw bibliotheek behoefte aan is!

Om wijkgericht te werken, is het belangrijk te weten waar doelgroepen in jouw werkgebied te vinden zijn. Waarschijnlijk heb je hier al een duidelijk beeld van, maar klopt dat beeld (nog) wel? Het is goed om dit te blijven toetsen. Daarnaast is het handig om een cijfermatige onderbouwing te hebben in je communicatie met stakeholders.

Het vinden van de juiste data hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn. Bedenk van tevoren goed wat je wilt weten en ga dan op zoek naar de juiste cijfers. Bedenk ook op welk niveau je cijfers zoekt; is dat op gemeenteniveau, wijkniveau of misschien zelfs op buurtniveau? Ter inspiratie delen we hieronder een aantal handige bronnen voor informatie over je werkgebied. Je kunt cijfers ook combineren, om zo een nog completer beeld te schetsen van hoe het zit in jouw werkgebied!

CBS Statline: algemene informatie

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) verzamelt gegevens over uiteenlopende zaken, waaronder informatie over de inwoners van je werkgebied. In het databestand 'Kerncijfers Wijken en Buurten' vind je onder anderen informatie over de migratieachtergrond van inwoners, het opleidingsniveau, gemiddelde inkomen, het aantal uitkeringsontvangers en nog talloze andere cijfers. Op basis hiervan kun je bijvoorbeeld bepalen in welke wijken of buurten doelgroepen wonen met een verhoogde kans op laaggeletterdheid, of waar veel oudere inwoners te vinden zijn.

RIVM en GGD: gezondheid en leefstijl

Op de website van het RIVM vind je cijfers (zowel per gemeente, wijk en buurt) met betrekking tot gezondheid en leefstijl. Het gaat dan bijvoorbeeld op het percentage inwoners dat (zeer) eenzaam is of een goed ervaren gezondheid heeft. Maar ook cijfers over het aantal rokers en het aantal mensen met obesitas en beperkingen zijn hier terug te vinden. Deze cijfers zijn inmiddels wel wat verouderd (2016), maar geven toch een goede indicatie voor de situatie in jouw werkgebied.

Kijk ook eens op de website van de lokale GGD van je werkgebied. Hier zijn vaak ook veel cijfers te vinden met betrekking tot de ervaren gezondheid, financiële zelfredzaamheid en eenzaamheid. Je vind de juiste GGD door een Google search te doen op je gemeentenaam + GGD.

Bekijk ook: ‘Handreiking en infosheet financiële zelfredzaamheid voor bibliotheken’

Waarstaatjegemeente.nl: tevredenheid en inzet

Naast allerlei CBS-gegevens vind je op de website waarstaatjegemeente.nl de resultaten van burgerpeilingen die regelmatig in de meeste gemeenten worden uitgevoerd. In deze peilingen worden burgers bevraagd over hun tevredenheid over de gemeente, maar ook over hun inzet voor de buurt en ervaringen met vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Welke data gebruik jij al?

We zijn benieuwd welke data je al gebruikt en welke data je nog mist. Graag helpen wij je hierbij! Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst, waarin we meer uitleg geven over het gebruik van databronnen als CBS Statline. Ook kunnen we kennis delen met andere bibliotheken in ons netwerk. Laat ons weten over welke data jullie meer zouden willen weten: onderzoek@probiblio.nl 

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Marion Romein