Interview Marian Buvelot en Heidi Dijkstra: 'Het Huis van Eemnes is heel fijne plek om te zijn.'

Interview Marian Buvelot en Heidi Dijkstra: 'Het Huis van Eemnes is heel fijne plek om te zijn.'

Op zaterdag 25 januari werd onder grote belangstelling van honderden aanwezigen het Huis van Eemnes geopend. Het Huis van Eemnes wordt gevormd door Stichting Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer. De bibliotheek en sportcomplex De Hilt verhuisden naar dit nieuwe gebouw, waar men met elkaar de gehele programmering bepaalt. Dat hier sprake is van een bijzondere samenwerking laat onder andere het programmaboekje goed zien. Een mooie aanleiding om met Marian Buvelot (Directeur bibliotheek Gooi en meer) en Heidi Dijkstra (Programmacoördinator) in gesprek te gaan.

Zoals zoveel zaken in deze dagen van coronacrisis, verliep deze afspraak anders dan bedacht. Helaas geen gesprek op locatie, maar ook aan de telefoon spatte het enthousiasme eraf.

Hoe gaat het met het Huis van Eemnes sinds de feestelijke opening in januari?

Heidi: ‘Los van dat we nu dicht zijn in deze coronatijd, gaat heel goed. Mensen voelden zich thuis en er gebeurde van alles. Er is zelfs een Huis van Eemnes-lied gemaakt en dat omschrijft precies wat wij wilden neerzetten. Eerder kenden wij als bibliotheek piekmomenten en nu is het de hele dag door bedrijvig. Een fijne plek om te zijn en het daagt uit om op onderzoek te gaan. Het huiselijke dat we wilden bereiken, is gelukt. Het leeft en dat het zo goed uit de verf komt, vind ik het mooiste compliment!’

Marian: “Het is een grote ruimte en wij waren bezorgd hoe je dat gezellig krijgt, maar architect Aat Vos stelde ons gerust. Vanaf de eerste dag begreep men ‘dit is een plek voor iedereen’. Als bibliotheek zijn wij heel blij dat we ons publiek nu ook zo’n leuke horecagelegenheid kunnen bieden. Dat heeft enorme meerwaarde.”

Hoe kijken jullie terug op de periode voorafgaand aan de opening van het Huis van Eemnes?

Marian: ‘Toen ik aan dit project begon, waren wij nog geen bibliotheek Gooi en meer en dat zegt iets over de duur van dit traject. Van ideevorming over een multifunctioneel centrum tot aan de opening, duurde bijna tien jaar. Het Brinkhuis in Laren inspireerde ons. De gemeenten bleek al langer het plan te hebben om de sporthal en de bibliotheek onder te brengen in één complex. Het heeft wel even geduurd om deze partijen bijeen te brengen, want wij zochten elkaar van nature niet op. Er was eerst sprake van dat het oude sportcomplex aangepast zou worden, maar uiteindelijk zijn we nu samengaan in een nieuw gebouw. Hiermee kan de sporthal een regionale functie gaan vervullen, dat heeft er mede toe geleidt dat het nieuwbouw werd. Soms duurt iets lang, maar uiteindelijk wel met mooi resultaat.’

Heidi: ‘Toen ik in 2017 startte ik bij Bibliotheek en meer, werd het Huis van Eemnes mijn project en ik vond het een boeiend proces. Het project werd politiek gedragen en dat draagvlak maakte de financiën mogelijk. Ook toekomstbestendig, want er staat een CO2-neutraal gebouw, dit wilde de gemeente goed doen.'

‘Sport en een bibliotheek: een spannende combinatie, maar het vult elkaar goed aan en zorgt zelfs voor kruisbestuiving.’

- Marian Buvelot, Directeur Bibliotheek Gooi en meer

Hoe bevalt het als bibliotheek in een multifunctionele accommodatie (MFA) en multifunctionele organisatie (MFO)?

Heidi: ‘Eigenlijk werken we recent in het gebouw zelf, maar het heeft enorm geholpen dat de teams van bibliotheek, horeca en sport elkaar van tevoren leerden kennen. Zo ontstond de zin om er met elkaar naartoe te werken. Door de verschillende organisaties heb je zeker te maken met verschillende typen mensen en soorten werkzaamheden. Er heerst grote bereidheid om er iets leuks van te maken. Met elkaar in gesprek gaan en uitleggen wat je doet, blijft heel belangrijk, ook om een gezamenlijke cultuur op te bouwen. Als bibliotheek hier onderdeel van uitmaken heeft voor ons echt meerwaarde!’

Marian: ‘Wat enorm geholpen heeft, is dat er budget beschikbaar was voor dit project. In samenspraak met de gemeente hebben we een heel goede architect kunnen aantrekken. Er is niet beknibbeld op het ontwerp, ook niet binnen en dat zie je terug. Het proces blijft spannend, omdat je het gebouw nu echt met elkaar deelt. Je bent gewend je eigen koers te varen en nu gaat het erom hoe we het samen doen. Maar beide partijen geven duidelijk aan, niet meer terug te willen. Waar bezoekers aan moesten wennen was het feit dat we als bibliotheek geen afgesloten ruimte hebben. Onze collectie vind je door het hele gebouw, ook tussen de tafels in de brasserie staan boekenkasten. Dat maakt het juist een gezellig gebeuren. Als organisatie nemen we gezamenlijk vrijwilligers aan en hebben we een LeerWerkHuis. Dat maakt het leuker voor de deelnemers, want we kunnen samen meer verschillend werk aanbieden aan vrijwilligers of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zorgt voor verbinding en een mooie dynamiek.’

Gezien jullie uitgebreide programmaboekje is er van tevoren goed nagedacht over de samenwerking met diverse partners. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?

Marian: ‘Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden hoe we daadwerkelijk sport en bibliotheek konden combineren zijn we gezamenlijk ter inspiratie langs verschillende MFA’s gereden. Vooral die in Dalfsen sprak ons aan. Tijdens dat rondje bleek, dat bij alle MFA’s de samenwerking vaak laat op gang komt. Vaak heeft men pas ruim na de verhuizing de rust om te kijken wat je met elkaar kan doen. Dan begint de samenwerking pas en daar hebben wij van geleerd. Partijen spraken af dat op moment van opening de programmering en samenwerking zou staan en in dat proces heeft Heidi afgelopen drie jaar een belangrijke rol gespeeld. Het programmaboekje is daar een mooi bewijs van!’  

Heidi: ‘Elke stap in dit traject hebben we samen gezet, van het uitzoeken van de architect tot de inrichting en programmering. Je overlegt veel, maar dat is echt belangrijk geweest. Zo maak je keuzes met elkaar en merk je gelijk waar je tegenaan loopt. Er is veel voor nodig geweest om tot het besef te komen dat dit een plek van ons allemaal is en gezamenlijk de programmering te bepalen. Het vraagt nog steeds veel van ons, we moeten met elkaar in gesprek blijven, ook omdat iedere partij in deze andere belangen heeft. We willen een mooie programmering neerzetten, maar het Huis van Eemnes heeft ook de opdracht gekregen om het commercieel goed te doen. Dat vraagt om afweging en overleg om ieders belang mee te nemen, een mooie programmering neer te zetten en centjes te verdienen.’

Hoe zien jullie de toekomst van Het Huis van Eemnes?

Heidi: ‘Ik zie de toekomst heel rooskleurig! We kijken nu vooruit, voor de mensen die komende zomer vanwege de coronacrisis niet op vakantie gaan, zetten we een mooi programma neer. Ik denk dat veel mensen juist blij zijn dat ze na deze periode weer bij het Huis van Eemnes terecht kunnen. We staan aan het begin van iets heel moois.’

Marian: ‘Als bibliotheek zijn we ontzettend blij met het Huis van Eemnes. Het is een bibliotheek geworden waarvan wij denken ‘zo ziet de bibliotheek van de toekomst eruit’. Wij willen dat ook op andere plekken in ons werkgebied, waarbij we het voorbeeld van het Huis van Eemnes kunnen gebruiken. Wij mogen ook een compliment maken naar de politiek en de gemeente Eemnes. Het getuigt van lef dat een gemeente het geld heel zichtbaar inzet voor haar burgers. Dat een gemeente jouw instelling zo belangrijk vindt en daar op deze manier zoveel tijd, energie en geld insteekt, is een voorbeeld voor anderen. Daar mogen we trots op zijn! Ik vind het mooi als dit een voorbeeld kan zijn voor onze andere gemeenten, maar ook een voorbeeld kan zijn voor het land. Het is goed om zo te laten zien dat je de bibliotheek belangrijk vindt. Dat was ook een reden dat we ons opgegeven hebben voor ‘Beste Bibliotheek van Nederland 2020. Dat verdient de bibliotheek, de mensen die eraan meewerken, maar ook deze gemeente verdient dat compliment. Om te laten zien dat dit kan bestaan!’

‘Het samenwerken met partners zien we als de grote kracht van de toekomst. Zo kun je veel meer voor mensen doen.’

– Heidi Dijkstra, Programmacoördinator Huis van Eemnes/Bibliotheek Gooi en meer

Wat kunnen jullie andere bibliotheken meegeven?

Heidi: ‘Werk vanaf het begin zoveel mogelijk samen en zet alles op papier. Met opschrijven maak je het bespreekbaar en van daaruit kun je medewerkers informeren. Werk in een vroeg stadium uit wat je met elkaar wilt bereiken op die plek. Als je het daarover eens bent, maakt dat het makkelijker.’

Marian: ‘Het visie-missie traject is belangrijk om tijdig op papier te zetten ; dat geeft houvast en werkt als stip aan de horizon. Je bedenkt namelijk niet van tevoren, dat iets zo lang kan duren en je krijgt daardoor vaak met wisselingen van mensen te maken.’

‘Samenwerken kan moeilijk zijn, maar uiteindelijk brengt met elkaar samenwerken veel meer voldoening, samen bereik je meer dan alleen.’

- Marian Buvelot, Directeur Bibliotheek Gooi en meer

Meer weten? Volg de deelsessie op de Digitale Projectendag! 

Op de Digitale Projectendag kun je een deelsessie volgen over Huis van Eemnes. Aan het eind van de presentatie kunnen deelnemers alles vragen wat ze nog meer willen weten over Huis van Eemnes! 

Nog niet ingeschreven voor deze deelsessie? Het kan nog! >> 

Hou Huis van Eemnes sowieso goed in de gaten; ze staan op de shortlist van de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland 2020!

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Michelle Rijbroek-Hoeke