Interview met Ankie Kesseler: ‘De bibliotheek staat in de gemeente nu hoger op de politieke agenda’

Interview met Ankie Kesseler: ‘De bibliotheek staat in de gemeente nu hoger op de politieke agenda’

Voor de Bibliotheek AanZet werd in 2019 een visie ontwikkeld voor nieuwe dienstverlening in de gemeente Molenlanden. Volgens Ankie Kesseler, directeur-bestuurder de Bibliotheek AanZet, was dit hard nodig. ‘Ons werkgebied heeft in korte tijd veel veranderingen doorgemaakt.’

Wat was de reden om deel te nemen aan het project Spreiding en bereik in het landelijk gebied?

'Ons werkgebied heeft in korte tijd veel veranderingen doorgemaakt. Van 15 gemeenten bedienen we in 2020 nog 12 gemeenten. Het betreft plaatsen onder de rook van Rotterdam, maar toch veel kleine kernen in landelijk gebied. De problematiek van het landelijk gebied gaat dus zeker ook voor ons op. Met veel kunst en vliegwerk hebben we in al deze kernen het bibliotheekwerk weten te behouden. Alles wat je aangereikt krijgt wat kan bijdragen aan de aanwezigheid en kwaliteit van de bibliotheek grijpen we daarom aan.'

Wat was de concrete aanpak voor jullie bibliotheek?

'Heel concreet bood het project ons handvatten om in de nieuwe gemeentes in gesprek te gaan over ‘de bieb’. Het onderzoek dat Probiblio uitvoerde hielp om de juiste feiten boven tafel te krijgen. De ambtenaren en politici moeten moeilijke afwegingen en keuzes maken.'

‘Het onderzoek hielp om de juiste feiten boven tafel te krijgen.’ Ankie Kesseler directeur-bestuurder de Bibliotheek AanZet

'Begrijp me goed, de vraag of bibliotheekwerk van nut is lag niet zozeer op tafel, maar wel hoe dan? In een gemeente met veel kernen is de spreiding van bibliotheekvestigingen lastig. Kijk naar de gemeente Molenlanden: het gaat hier om twintig kernen. De uitdagingen voor bijvoorbeeld huisvesting zijn groot: anders dan in de stad kun je niet met één bibliotheek of servicepunt het gros van de inwoners bedienen. Het gevolg is dat je scherpere keuzes moet maken.'

Wat heeft de aanpak de bibliotheek opgeleverd?

'Belangrijk is dat de bibliotheek in de gemeente Molenlanden nu hoger op de politieke agenda staat. We zijn met de wethouders van de gefuseerde gemeenten in dialoog gegaan over onze gezamenlijke visie op het bibliotheekwerk. De uitkomsten van het onderzoek hielpen om keuzes te maken voor kwalitatief goede dienstverlening. Ik wil er nog aan toevoegen dat ook de bezoekers het voortbestaan van de bibliotheek heel belangrijk vinden. De behoefte is er om meningen met elkaar te delen, je in te leven in wat de ander doet en denkt, zoals gebeurt in de levendige dorpsraad in Noordeloos of Giessenburg. Mijn wens is dat niet de leegloop de nadruk krijgt, maar dat de gemeente een community wordt.'

Het project Spreiding & Bereik

Probiblio werkt in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland samen met bibliotheken in de landelijke regio’s aan innovatie en verbetering van de bibliotheekvoorzieningen. Sinds de start van het project Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied in 2017 is er met 12 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland ingezet op de versterking van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het bibliotheekwerk. De aanpak, de bevindingen en de ervaringen zijn gebundeld in de Kennisbank Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied. Lees meer over dit project. 

Reacties (0)

Reageren