Interview met Jeanette Braam: ‘We bereiken nu daadwerkelijk een andere doelgroep’

Interview met Jeanette Braam: ‘We bereiken nu daadwerkelijk een andere doelgroep’

Bibliotheek Heiloo deed in 2019 een project rondom de realisatie van het Huis van Duurzaamheid, een fysieke ontmoetingsplek in de bibliotheek en een netwerkorganisatie die zich inzet om CO2 uitstoot te verminderen. Jeanette Braam, directeur bij Bibliotheek Heiloo, is positief over het resultaat. ‘De nieuwe programmering heeft ook gesprekken opgeleverd met nieuwe samenwerkingspartners.’

Wat was de reden om deel te nemen aan het project Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied?

'Toen we werden benaderd door Probiblio om mee te doen zag ik de kans schoon om een nieuwe doelgroep te bereiken. Voor bibliotheken is het belangrijk om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken. En we hebben de verantwoordelijkheid om mensen mee te nemen in maatschappelijke ontwikkelingen, op een toegankelijke manier. In mijn achterhoofd zat de wens om iets met duurzaamheid te doen. In dit project nemen we de inwoners van Heiloo mee in de transitie die de lokale overheid voor ogen heeft door onder andere praktische tips te geven om je levensstijl te verduurzamen. Zoals informatie over afvalverwerking of de aanschaf van zonnepanelen.'

Wat heeft de aanpak de bibliotheek opgeleverd?

'Ik merk nu, na een paar maanden, al dat het werkt: we bereiken met de programmering rond duurzaamheid daadwerkelijk een andere doelgroep. Neem bijvoorbeeld de lezing van Diederik Samsom. Normaal gesproken zou 75% van de aanwezigen vrouw zijn, nu was 75% man. De opkomst was ook verbeterd ten opzichte van voorgaande activiteiten; we moesten zelfs stoelen bijschuiven. Kortom, het was een succes!'

‘Bedrijven en maatschappelijke organisaties die ons eerst niet wisten te vinden, nemen nu contact met ons op.’ 

'Onze veranderde programmering heeft ook gesprekken opgeleverd met nieuwe samenwerkingspartners. Bedrijven en maatschappelijke organisaties die ons eerst niet wisten te vinden, nemen nu contact met ons op. Het onderwerp duurzaamheid leeft en veel mensen zijn er onzeker over. Onze samenwerkingspartners geven aan dat ze het als zeer waardevol ervaren dat er een plaats is waar betrouwbare informatie gegeven kan worden.'

Waarom is de extra aandacht voor het bibliotheekwerk in landelijk gebied nodig volgens jou?

'Het is belangrijk duidelijk te maken dat we in het landelijk gebied plaatsen behouden waar mensen voor allerlei zaken terecht kunnen. In kleine dorpskernen is de behoefte aan een bibliotheek of een multifunctionele verzamelplaats nog groter dan in de stad omdat het vaak de enige voorziening is waar je zomaar naartoe kunt. Hoewel wij in Heiloo geen last hebben van leegloop, is er wel veel vergijzing en veroudering. Eenzaamheid van ouderen is zodoende een zorg. Zij hebben behoefte aan een plek waar het gezellig is, waar ze in gezelschap van anderen de krant kunnen lezen.'

Het project Spreiding & Bereik

Probiblio werkt in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland samen met bibliotheken in de landelijke regio’s aan innovatie en verbetering van de bibliotheekvoorzieningen. Sinds de start van het project Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied in 2017 is er met 12 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland ingezet op de versterking van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het bibliotheekwerk. De aanpak, de bevindingen en de ervaringen zijn gebundeld in de Kennisbank Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied. Lees meer over dit project.

Reacties (0)

Reageren