Interview Victor Thissen: ‘In landelijk gebied moet je meer moeite doen om de bibliotheek zichtbaar te maken’

Interview Victor Thissen: ‘In landelijk gebied moet je meer moeite doen om de bibliotheek zichtbaar te maken’

Bibliotheek ZuidHollandse Delta werkte in 2019 hard aan de verbetering van de dienstverlening en programmering in de multifunctionele voorziening De Man in Oostvoorne. Dit is belangrijk, zegt directeur-bestuurder Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta Victor Thissen. ‘Bibliotheekdienstverlening moet juist en met name in het landelijk gebied voor iedereen bereikbaar zijn.’

Wat is volgens jou het belang van extra inzet op landelijk gebied?

'Bibliotheekdienstverlening moet gewoon voor iedereen bereikbaar zijn. Juist en met name in het landelijk gebied. Er is bijvoorbeeld meer laaggeletterdheid dan je zou verwachten, ook in onze regio. Ik heb het dan over onze aloude kernfuncties, maar vooral ook over de nieuwe vormen van dienstverlening zoals educatie en ontmoeting. In stedelijk gebied is het makkelijker om zichtbaar te maken dat de bibliotheek aan het veranderen is. In landelijk gebied moet je veel meer moeite doen, daar mag dus best meer aandacht en geld naartoe.'

Welke van de interventies die zijn uitgevoerd was voor jullie bibliotheek het meest waardevol?

'Voor zowel Goeree-Overflakkee als Westvoorne is uitvoerig onderzoek gedaan naar de bestaande dienstverlening. Probiblio nam de tijd om in de materie te duiken en verbeteringen te adviseren. Het eiland Goeree-Overflakkee is één gemeente met een grote en twee kleine bibliotheekvestigingen. Met de uitkomsten in de hand konden we duidelijke keuzes voorleggen aan onze opdrachtgever, de gemeente, om de bibliotheek voor de bewoners toegankelijk te houden. Deze aanpak heeft inderdaad een slinger gegeven aan het belang van bibliotheekwerk in de gemeente. In Westvoorne kregen we beter inzicht in onze doelgroepen en konden zo het aanbod op de belangrijkste groepen toespitsen. Op basis hiervan wordt de bestaande vestiging in Oostvoorne extra leven in geblazen.'

‘Met de uitkomsten in de hand konden we duidelijke keuzes voorleggen aan de gemeente.’ Victor Thissen directeur-bestuurder Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Met welke uitdaging wil je graag nog aan de slag?

'Het onderwerp dat continu hoog op onze agenda staat, blijft het op peil houden van de dienstverlening in een gemeente met veel kleine kernen. Bewoners van landelijk gebied moeten voor veel voorzieningen al ver rijden, zoals voor de supermarkt. Zijn mensen bereid om ook 20 km af te leggen naar een cursus Klik & Tik? Stoppen met deze dienstverlening zou erg jammer zijn, want juist in landelijk gebied schieten naast taalvaardigheid ook de digitale vaardigheden vaak tekort.'

Het project Spreiding & Bereik

Probiblio werkt in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland samen met bibliotheken in de landelijke regio’s aan innovatie en verbetering van de bibliotheekvoorzieningen. Sinds de start van het project Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied in 2017 is er met 12 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland ingezet op de versterking van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het bibliotheekwerk. De aanpak, de bevindingen en de ervaringen zijn gebundeld in de Kennisbank Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied. Lees meer over dit project.

Reacties (0)

Reageren