'Opleiding Collectioneren van NBD Biblion is een groot succes'

'Opleiding Collectioneren van NBD Biblion is een groot succes'

Vorig jaar startte de opleiding Collectioneren van NBD Biblion. Projectmanager Charlotta Feith van de NBD vertelt dat er veel belangstelling is voor de opleiding. ‘Dat je bibliotheken uit het hele land bij elkaar brengt, is echt de toegevoegde waarde van een landelijke opleiding.’

Twee groepen hebben module 1 inmiddels afgerond. Dit voorjaar zijn er weer nieuwe groepen gestart met module 1 en 2. Module 3 start na de zomer.

Waarom is de NBD gestart met de opleiding Collectioneren?

‘Er is een enorme uitstroom van kennis gaande op het gebied van collectioneren. Het verdwijnen van deze klassieke bibliotheekvaardigheid is best een urgent probleem. Vroeger was er een opleiding om bibliothecaris te worden. Deze bestaat al een tijdje niet meer. Veel medewerkers die de klassieke bibliotheekopleiding hebben gevolgd naderen de pensioenleeftijd. Binnen het netwerk werd dan ook duidelijk dat er behoefte was aan een opleiding Collectioneren. Omdat de NBD landelijk opereert heeft zij de taak op zich genomen om de opleiding aan te bieden. Voor de inhoud van de opleiding worden er docenten met vakinhoudelijke kennis ingezet. Er blijkt veel vraag te zijn naar een opleiding Collectioneren, want de groepen zitten steeds vol.’

Wat leren deelnemers tijdens de opleiding?

‘De opleiding is ingedeeld in drie modules. In alle modules staat de vraag centraal wat een goede bibliotheekcollectie is en hoe je deze onderhoudt. Module 1 behandelt de bouwstenen van het collectioneren. Module 2 gaat over de processen en systemen waar je mee te maken krijgt bij het collectioneren. In module 3 is de blik naar buiten gericht en wordt er gekeken naar de trends binnen de branche en de rol van de bibliotheekcollectie in de toekomst. Veel deelnemers die module 1 hebben gevolgd zijn nu bezig met module 2, maar de modules zijn ook los van elkaar te volgen.’  

Voor wie is de opleiding bedoeld?

‘De opleiding is met name interessant voor bibliotheekmedewerkers die zich bezighouden met de collectie. Dit kunnen zowel medewerkers zijn die nieuw zijn binnen deze functie als ervaren collectiespecialisten. Module 3 is ook interessant voor werknemers met andere functies binnen de branche, zoals programmamakers of community librarians. Deze module gaat namelijk ook over hoe je met verschillende stakeholders samenwerkt.’

Welke reacties krijgen jullie terug van deelnemers?

‘Module 1 is positief ontvangen. Zo vinden deelnemers het heel leuk om mensen uit andere bibliotheken te leren kennen. De groepen bestaan doorgaans uit zo’n 20 deelnemers en die komen uit alle hoeken van het land. De interactie tussen de deelnemers levert interessante discussies op. Ook krijgen we terug dat de locaties van de opleiding als inspirerend worden ervaren. De bijeenkomsten zijn per thema gekoppeld aan een locatie en eindigen altijd met een rondleiding. Zo gaat de eerste bijeenkomst van module 1 over de KB en vindt deze ook plaats bij de KB. En voor module 2 gaan de deelnemers naar NBD Biblion. Het is heel interessant om te zien hoe de boeken daar worden klaargemaakt. Ook over de inhoud van de bijeenkomsten is men positief.

Waar sommige deelnemers minder enthousiast over zijn, is het cijfermatige deel van module 1. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dit is echter wel onderdeel van hoe je met je collectie omgaat. Uiteindelijk moet je een collectieprofiel opstellen en daar komen nou eenmaal cijfers bij kijken.’

De bibliotheeksector is heel erg in ontwikkeling en ook de plek die de collectie inneemt in de bibliotheek verandert. Hoe zie jij de rol van de collectioneur in de toekomst?  

‘In module 3 van de opleiding gaan we in op ontwikkelingen als AI, in de front office maar ook bij het collectioneren. In hoeverre laat je dit over aan automatisering en wat is de rol van de collectioneur hierin? Ik denk dat je nooit zonder de kennis en kunde van een collectioneur kan, maar dat die expertise wat meer ruimte krijgt door bepaalde dingen ook makkelijker te maken. Ik denk dat het die kant op gaat. Persoonlijk zou ik graag zien dat de rol van een collectioneur die van een expert is. Het is iets wat niet iedereen kan.’

‘De collectie blijft ook in de toekomst heel belangrijk. De bibliotheek is de plek waar informatie en kennis op een laagdrempelige manier wordt aangeboden, zodat iedereen erbij kan. De bibliotheek staat voor betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.’

Meer weten?

Lees meer over de opleiding Collectioneren van de NBD.

Reacties (1)

Reageren
  • Monique Verweijmeren
    3 mei 2023 09:16

    Heel goed dat deze opleiding er gekomen is, en zo jammer dat juist het cijfermatige deel als minder interessant ervaren wordt. Dat is nou juist zo ondersteunend bij het beheer van een goeie collectie. Verder nog een vraag: gaat er ook aandacht besteed worden aan het collectioneren voor de scholen? Want dan ben daar ik daar graag bij betrokken! Groet Monique Verweijmeren

Meer blogposts van Irene van der Harst