Regio-overleg inspireert specialisten basisvaardigheden

Regio-overleg inspireert specialisten basisvaardigheden

Wat kunnen bibliotheken in regionaal verband van elkaar leren en hoe kunnen ze samen optrekken? Sinds een aantal jaar organiseert Probiblio het Rijnmondoverleg voor specialisten basisvaardigheden en Taalhuis-coördinatoren, in die regio. Voorzitter en adviseur Basisvaardigheden Ellie van der Meer sprak met drie deelnemers: Geertje Wiersma van de Bibliotheek Hoeksche Waard, Iris Coster van de Bibliotheek Schiedam en Myrthe Rensen van de Bibliotheek Rotterdam. “Het is belangrijk voor mijn ontwikkeling als specialist.”

Geertje Wiersma is Expert Educatie Communicatie Activiteiten bij Bibliotheek Hoeksche Waard. Iris Coster is Coördinator Taalnetwerk Schiedam bij Bibliotheek Schiedam. Myrthe Rensen is Adviseur Basisvaardigheden bij Bibliotheek Rotterdam. Naast deze specialisten nemen ook Stichting Lezen en Schrijven en de specialisten basisvaardigheden van de bibliotheken AanZet, Zuid-Hollandse Delta, de Boekenberg, Aan den IJssel en de Plataan deel aan het Rijnmondoverleg.

De deelnemers komen zo'n 3 à 4 keer per jaar (online) bij elkaar. Op de agenda staan thema’s als monitoring, WEB-gelden of het Ontwikkelplein. Daarbij zijn er veel regionale overeenkomsten in de dienstverlening rondom basisvaardigheden van bibliotheken. Het overleg wordt steevast gestart met een rondje langs de velden. Dit betekent dat elke specialist aangeeft waar zij energie van krijgt én wat moeizamer verloopt.

Foto boven: Geertje Wiersma, Expert Educatie Communicatie Activiteiten bij Bibliotheek Hoeksche Waard

Hoe ervaren jullie dit regionale overleg?

Iris Coster, Bibliotheek Schiedam: “De belangen van en lokale verhoudingen met gemeente en partners zijn bij alle bibliotheken anders. Toch overlappen de grote lijnen rond beleid en uitvoering. Dat maakt elk van ons anders en toch ook weer niet. Het is prettig te horen wat er in de regio speelt van mensen die ook beleidsmatig met basisvaardigheden bezig zijn, en die dit initiëren en opstarten.”

Geertje Wiersma, Bibliotheek Hoeksche Waard: “Ik heb behoefte aan het delen van kennis en elkaar inspireren. In deze regio verschillen we door de grootte en de ligging, toch kunnen we zaken samen goed in perspectief zetten. Bijvoorbeeld met het gesprek rond het Ontwikkelplein. Bij ons is dat geen werkbaar concept: wij zijn een plattelandsbibliotheek en hebben geen grote centrale locatie, maar veel kleinere vestigingen. Een Inloopschool dekt de lading beter, omdat we dit wekelijks op de verschillende locaties mobiel kunnen aanbieden. Het praten over het Ontwikkelplein scherpt de gedachten over een Inloopschool.”

Myrthe Rensen, Bibliotheek Rotterdam: “Het is goed om van elkaar op de hoogte zijn. Wat ik ook prettig vind, is dat we een open agenda hebben. Zo blijven we zoeken naar de meerwaarde die het voor iedereen heeft. De online meetings werken goed en efficiënt, daarnaast vind ik het ook belangrijk om fysiek af te spreken. Persoonlijk contact is nodig voor het opbouwen van een band, wat ons netwerk nog sterker maakt.

Foto boven: Iris Coster, Coördinator Taalnetwerk Schiedam bij Bibliotheek Schiedam

Wat is voor jou de meerwaarde van het Rijnmondoverleg?

Iris Coster, Bibliotheek Schiedam: “Voor mij zit dat in de ontmoeting met de andere bibliotheken: de inspiratie die ik opdoe, de kennisdeling en horen hoe zij lokale situaties aanpakken. Omdat we de inhoud van het overleg heel breed oppakken, wisselen we soms informatie uit over producten en een andere keer over het soort contact dat we met de gemeente hebben. Interessant om ook van anderen te horen hoe zij bijvoorbeeld het programma ‘Voel je goed’ van Stichting Lezen en Schrijven inrichten. Dat inspireert ons om het mogelijk ook zo te doen.”

Geertje Wiersma, Bibliotheek Hoeksche Waard: “Het is belangrijk voor mijn ontwikkeling als specialist. Eigenlijk kom je bij elkaar om nieuwe dingen te leren en uit te wisselen. Waar ik veel aan heb, is het met elkaar op iets specifieks inzoomen. Op zo’n moment deel je de 'best practices' met elkaar. Bijvoorbeeld dat we nu doorverwijzingen krijgen vanuit het UWV. Dat loopt dankzij de contacten met de arbeidsregio. Michiel Strater van Stichting Lezen en Schrijven (regio-medewerker Rijnmond) is bij het overleg om regionale zaken vanuit die stichting voor elkaar te krijgen.”

Myrthe Rensen, Bibliotheek Rotterdam: “Het is een waardevol netwerk, omdat we op de hoogte blijven van elkaars activiteiten en we de mogelijkheden bespreken om gezamenlijk op te trekken op bepaalde gebieden. We hebben bijvoorbeeld onderzocht of we als bibliotheken samen kunnen werken aan een intergenerationele aanpak. Daardoor worden ouders enerzijds beter begeleid in het ondersteunen van de basisvaardigheden van hun kinderen. En anderzijds worden ze zelf geleid naar taal- en/of digitaal aanbod. Een ander voorbeeld is dat we tijdens het Rijnmondoverleg het gesprek zijn aangegaan met het UWV, om te kijken hoe we onze samenwerking weer op kunnen pakken." 

  

Foto boven: Myrthe Rensen, Adviseur Basisvaardigheden bij Bibliotheek Rotterdam

Als er geen Rijnmondoverleg was, wat zou je dan missen?

Iris Coster, Bibliotheek Schiedam: “Het directe collegiale contact. Vanwege alle projectsubsidies zijn er regelmatig wisselingen van specialisten bij bibliotheken. Via het overleg heb ik toch altijd een beeld van mijn collega’s. Ik heb zo een goed overzicht bij wie ik moet zijn. Inhoudelijk zou ik het missen, omdat niet alles vanzelfsprekend bij je binnen komt. Ideeën komen niet zomaar vanzelf aangewaaid. Op het moment dat ik een andere bibliotheek over de inhoud van het thema gezondheid hoor praten, kan dat voor mij een stimulans zijn om er ook zo naar te kijken”.

Geertje Wiersma, Bibliotheek Hoeksche Waard: “We kennen elkaar goed, wisselen ideeën uit en delen kennis. Daardoor zijn de lijnen kort en bel je elkaar ook gemakkelijk om even iets te overleggen. En om te vragen: 'Hoe zou jij dat aanpakken?'"

Meer informatie

Heb je vragen over het Rijnmondoverleg? Of wil je meer weten over de mogelijkheid tot het opzetten van een soortgelijk overleg met specialisten basisvaardigheid in jouw (arbeidsmarkt)regio? Neem contact op met onze adviseurs Basisvaardigheden: basivaardigheden@probiblio.nl 

Lees ook:

Dit artikel valt onder Probiblio's opgave Meedoen met de maatschappij. De komende jaren richten we ons op de ondersteuning aan bibliotheken zowel bij persoonlijke ontwikkeling als bij participatie en zelfredzaamheid. 

Reacties (0)

Reageren