Samenwerking met het mbo geeft toegang tot de moeilijk bereikbare doelgroep van mbo’ers

Samenwerking met het mbo geeft toegang tot de moeilijk bereikbare doelgroep van mbo’ers

Steeds meer bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland werken samen met mbo-instellingen om het lezen en leesplezier te bevorderen bij studenten van diverse mbo-opleidingen. Op dit moment zijn er 7 deelnemende bibliotheken aan de Bibliotheek op school mbo/pabo. De bibliotheken Haarlemmermeer, IJmond Noord en Zuid-Kennemerland werken samen met de mbo-vestigingen van het Nova College. Sandra Hillebrand, specialist Educatie bij Bibliotheek IJmond Noord, vertelt in dit interview meer over deze samenwerking.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?

‘Het Nova College werkte al samen met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Bibliotheek Haarlemmermeer (Hoofddorp). Wij werden benaderd door het Nova College en Lisa Bakker van Probiblio of wij wilden samenwerken op het gebied van lezen voor het mbo. Daar zeiden wij volmondig ja op omdat het ons toegang geeft tot een moeilijk bereikbare en belangrijke doelgroep, de mbo’ers.’

Door de samenwerking met de andere 2 bibliotheken lag er al een mooi basisplan klaar voor Bibliotheek IJmond Noord om mee aan de slag te gaan. Daarnaast wist de betrokken opleidingsmanager van het Nova Collega, Fanny Zandvliet, goed wat ze wilde. Het gehele traject, inclusief de aanvraag van de stimuleringsregeling van Stichting Lezen, verliep daardoor makkelijk en snel.

‘Hiervoor is ook al met individuele docenten samengewerkt die met een specifieke vraag naar de bibliotheek kwamen. Maar het nadeel is dat als een docent vertrekt of een andere functie krijgt dat de samenwerking verwatert. Als je ingang hebt op een hoger niveau in de mbo-organisatie draagt dit bij aan het succes van een meer duurzame samenwerking,’ vertelt Sandra.

 

'Als je ingang hebt op een hoger niveau in de mbo-organisatie draagt dit bij aan het succes van een meer duurzame samenwerking.'

 

Wat is er nu toe concreet gebeurd in de samenwerking?

‘Er zijn workshops voor docenten gegeven over lezen en leesplezier en hoe zij daar in lessen aan kunnen bijdragen. De docenten Nederlands lezen nu ook in de klas met ondersteuning van een boekenkar. De studenten kiezen een boek, gaan lezen en houden op een boekenlegger hun voortgang bij.’

Sandra geeft aan dat de maatregelen rondom corona het lezen in de les hebben bemoeilijkt. Toch geeft zij voorbeelden van zeer gedreven docenten die ook online een mooi aanbod maken voor studenten.

‘Een mooi voorbeeld is docent Tineke, die bij een technische opleiding met vooral jongens, korte verhalen laat lezen waar ze vervolgens met hen over praat. Ze weet heel goed in te spelen op de persoonlijke wensen en interesses van deze studenten. Ze gebruikt bijvoorbeeld songteksten en zoekt steeds naar nieuwe ideeën om inspirerende lessen te maken. De relatie met deze docent is heel goed: ze weet ons goed te vinden, heeft de workshops gevolgd en geeft input voor de collectie. Zij houdt ons scherp!’

Wat maakt de samenwerking soms lastig?

Het rooster, tentamens, roostervrije perioden maken het lastig om bezoek van de leesconsultent in te plannen. Veel moet ook intern, binnen het mbo gebeuren. Sandra vergelijkt het met een olievlek. Managers en docenten moeten het met elkaar verder brengen en daar heeft de bibliotheek geen invloed op.

‘Het is essentieel om iemand in een coördinerende functie binnen de mbo-instelling te hebben die het project steunt, verspreidt en levendig houdt,’ aldus Sandra.

Hoe werken jullie als bibliotheken samen?

‘Samen zijn we een keten. We kunnen inzichten en ervaringen delen. Daarnaast kunnen we gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaar aanvullen. Iedere bibliotheek werkt met diverse opleidingen samen en die aparte sporen zijn heel leerzaam en inspirerend voor de ander. Zo gaan wij nu aan de slag met de opleiding Pedagogisch Werk (PW) en kan ik die ervaring straks weer delen.’

 

'Iedere bibliotheek werkt met diverse opleidingen samen en die aparte sporen zijn heel leerzaam en inspirerend voor de ander.'

 

Sandra is enorm gemotiveerd voor de opleiding PW. ‘Ik keek hier al lang naar uit, omdat deze studenten gaan werken met jonge kinderen en het belang van leesvaardigheid en leesplezier kunnen uitdragen en doorgeven. Dit kan echt heel goed werken! Ik vind het ook een belangrijke doelgroep nu voor het Leesoffensief en zie hier ook kansen voor bijvoorbeeld samenwerking met pabo’s!’

Heb je nog wensen?

‘Eindelijk niet, ik ben heel blij met PW. Het zou ook mooi zijn als we de vakleerkrachten nog meer zouden betrekken zodat zij ook meer aandacht besteden aan het lezen in klas. Leesvaardigheid is altijd en voor iedereen belangrijk. Mooi om in de (nabije) toekomst mee aan de slag te gaan.’

Meer weten over de samenwerking met het mbo?

Begin 2020 verscheen de Themapublicatie geletterdheid mbo Zuid-Holland. Voor de provincie Zuid-Holland is ook een interactieve kaart beschikbaar. Hierin is te zien welke mbo’s er in het werkgebied van een bibliotheek aanwezig zijn. Ook is er een factsheet beschikbaar over de samenwerking tussen bibliotheek en mbo. Op deze webpagina vind je deze publicaties.

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Caroline Heijer