Vergroot de effectiviteit van marketing in jouw organisatie

Vergroot de effectiviteit van marketing in jouw organisatie

Is het onduidelijk wat de meerwaarde van marketing is binnen jouw organisatie? Streeft jouw bibliotheek naar drukbezochte activiteiten, maar lukt dat niet altijd met de huidige marketinginzet? Dan kan het helpen om in kaart te brengen wat de positie en rol van marketing binnen jouw organisatie is en wat de ambities zijn om marketing te laten groeien. Marketingadviseur Iet Wiersma vertelt hoe je dit het beste aanpakt.

Marketing en communicatie zijn relatief jonge disciplines in de bibliotheekbranche en mede daarom volop in ontwikkeling. Probiblio startte in 2021 samen met een aantal bibliotheken een project dat draait om de interne organisatie van marketing. Het doel hiervan is om marketing intern in positie te brengen zodat hier extern van geprofiteerd kan worden. Zo speel je maximaal in op de wensen van klanten. Met als eindresultaat: de bibliotheek als klantgerichte en toekomstbestendige organisatie.

Marketing is continu inspelen op behoeften van de klant

Marketing is een proces waarbij je voortdurend het aanbod probeert af te stemmen op de continu veranderende vraag uit de markt en de continu veranderende behoeften van je klanten. Het gaat over waarde ontdekken, waarde organiseren, waarde communiceren en waarde bewijzen. ​Communicatie is de manier waarop deze waarde naar je klanten wordt overgebracht. En dit is slechts het topje van de ijsberg!

Marketingcommunicatie en reclame zijn meestal wel bekend, maar het is soms onduidelijk wat het vak verder behelst en waar de afdeling marketing zich mee bezighoudt. Hierdoor verloopt de samenwerking tussen de afdeling marketing en andere disciplines niet altijd soepel. Collega’s van andere afdelingen denken er vaak pas laat aan om marketing in het proces te betrekken waarbij een nieuwe dienstverlening of product wordt opgezet: als er een ‘sausje’ over het aanbod van de bibliotheek gegooid moet worden (bijvoorbeeld met de huisstijl of een campagne) en als hierover gecommuniceerd moet worden naar klanten.

Marketing is meer dan alleen promotie

Marketing gaat over meer dan alleen promotie. Het kan de bibliotheek veel opleveren wanneer je marketing in een vroeg stadium bij de ‘7 P’s’ (waar promotie er één van is) betrekt. Naast de P van Promotie kennen we:

Product (of dienst): Stem vraag en aanbod goed op elkaar af, zodat je een product of dienst levert die echt van toegevoegde waarde is voor de klant. Sta stil bij vragen als: op wie richten we ons met ons aanbod? Aan wat voor collectie, programmering en andere dienstverlening heeft onze doelgroep behoefte? Welk probleem lost ons aanbod op voor de gebruiker? Hoe onderscheiden we ons met die dienstverlening van andere aanbieders?

Prijs: Kies een prijs die past bij het product of de dienst én datgene wat je wilt uitstralen. Weet welke prijs concurrenten vragen voor vergelijkbaar aanbod. Denk hierbij aan (het opnieuw inrichten van) het verdienmodel of de abonnementenstructuur, boetevrij lenen en verschillende prijzen voor verschillende segmenten hanteren.

‘Physical evidence’: Met physical evidence geef je je klanten het fysieke bewijs dat je product of dienst van goede kwaliteit is. Dit houdt representatie van de organisatie in door middel van bijvoorbeeld service of klantcontact. Zo kan het beleid zijn dat je klanten met een vraag binnen 48 uur een reactie stuurt.

En zo zijn er ook de P’s Plaats, Proces, en Personeel, waarbij betrokkenheid van marketing belangrijk is. Voor meer informatie over de deze P’s verwijzen we je graag door naar dit artikel van Toolshero.

Wat levert marketing op?

Het is dus belangrijk om in marketing te investeren en de marketeer(s) tijdig te betrekken. Dit kan de bibliotheek veel opleveren:

 • Marketing als katalysator voor de ambitie van de bibliotheek
 • Groter bereik bij de gewenste doelgroep
 • Betere afstemming tussen vraag en aanbod
 • Nieuwe leden en bezoekers
 • Behoud van leden en bezoekers
 • (Nieuwe) klantinzichten
 • Klanttevredenheid
 • Naamsbekendheid
 • Een beter/sterker imago
 • Toegang tot subsidies

Verstevig de positie van marketing in jouw organisatie

Wil jij de positie van marketing bij jouw bibliotheek verstevigen zodat marketinginspanningen effectiever zijn? Wil jij van jouw bibliotheek een klantgerichte een toekomstbestendige organisatie maken? Maak gebruik van het marketing groeimodel dat Probiblio ontwikkelde op basis van theorie, onderzoek en de ervaring met werken met en voor verschillende bibliotheken. Aan de hand hiervan kun je ontdekken waar je nu ongeveer staat en wat er nodig is om te groeien.


Afbeelding: Het marketing groeimodel van Probiblio.

Groeien kan bijvoorbeeld door:

 • Het beeld over marketing intern te veranderen door inzicht te geven in de waarde van marketing.
 • Nieuwe marketingactiviteiten toe te voegen, zoals het werken met persona’s, klantsegmentatie of een CRM strategie.
 • Een strategisch marketingplan op te stellen en een plek te geven in de organisatie.
 • Het effect van marketinginspanningen meetbaar maken en dit te delen met de rest van de organisatie.
 • Organisatiebeleid, marketingbeleid en communicatiebeleid koppelen om intern de samenwerking te bevorderen.
 • Marketing een vaste plek in het Management Team te geven of tenminste op vaste momenten te laten aanschuiven, zodat marketing op strategisch niveau mee kan praten.

Wil je hiermee aan de slag met ondersteuning van Probiblio?

Binnen het project 'Positie van marketing in de bibliotheekorganisatie' begeleiden we bibliotheken hierbij. We bekijken samen de huidige situatie en maken een ontwikkelplan. Waar is er winst te behalen? Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met het verbeteren van het imago van marketing intern of kijken we hoe we marketinginspanningen meetbaar kunnen maken. Als het gaat om het toevoegen van nieuwe marketingactiviteiten, kunnen de andere projecten van Probiblio uitkomst bieden. Zo kun je aan de slag met een eigen CRM-strategie binnen dit project of starten met klantsegmentatie met behulp van dit project. Meer weten?

Neem contact op met marketingadvies@probiblio.nl 

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Iet Wiersma