Zo bereikt Bibliotheek Kennemerwaard de IDO-doelgroep

Zo bereikt Bibliotheek Kennemerwaard de IDO-doelgroep

Als Kopgroep-bibliotheek startte Bibliotheek Kennemerwaard vorig jaar met hun IDO-dienstverlening. IDO-Kartrekkers Marian Lerchbaumer en Raymond Westenberg delen hoe zij de dienstverlening rondom het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in hun werkgebied onder de aandacht brengen. Hun devies: trek eropuit, experimenteer en zet vooral in op ‘de menselijke maat’. Zowel in het contact met partners als met de doelgroep. 

Hoe zijn jullie gestart met de IDO-dienstverlening onder de aandacht te brengen?

'Door al voor de start van de dienstverlening contact te leggen met partners. Dat is heel belangrijk: wacht daar niet mee totdat je het IDO opent, maar betrek partners vanaf het begin bij je plannen. Maak duidelijk wat je doet, kom met een goed verhaal, verdiep je in de partner en geef aan dat je het samen met hen wilt doen, dat jullie een gezamenlijk doel hebben. De daadwerkelijke opening hebben we flink gevierd: met veel partners die door hun betrokkenheid bij de plannen ook aanwezig waren, de plaatselijke troubadour die een lied had geschreven en IDO-prosecco in de landelijke huisstijl! De persoonlijke aanpak is bij ons echt een succesfactor. Bij partners en de bij doelgroep.'

'De persoonlijke aanpak is bij ons echt een succesfactor. Bij partners en de bij doelgroep.'

Hoe ziet de persoonlijk aanpak eruit richting de doelgroep?

'We gaan actief de boer op. Dat hebben we ook expliciet opgenomen in ons projectplan. We gaan naar instellingen toe om in gesprek te gaan met de doelgroep. We brengen buiten de deur onder de aandacht wat de IDO-dienstverlening inhoudt en zetten in op het tot stand brengen van mond-tot-mondreclame.'

Dus het IDO buiten de deuren van de bibliotheek?

'Ja, maar niet volledig. We hebben in 4 gemeenten één uur per week een IDO-spreekuur. Omdat ons IDO in de bibliotheek alleen zichtbaar is tijdens deze spreekuren door middel van de roll-up banner, is het belangrijk dat we collega’s goed aangehaakt houden, zodat zij kunnen doorverwijzen als er buiten spreekuren vragen komen. Net zoals bij het Taalhuis. Maar naar de doelgroep toe nemen we het hele aanbod mee. Zo kan het zijn dat we bij een partner binnenkomen om te praten over het IDO, maar we uiteindelijk voornamelijk spreken over Klik&Tik of taalaanbod. Dat is maar net waar behoefte aan is.'

'Wat we wel merken is dat de IDO-dienstverlening en het type vragen voor partners heel concreet is: medewerkers herkennen dat mensen moeite hebben met DigiD of de websites van de gemeente. Dat maakt het ook gemakkelijk om ‘binnen te komen’ bij partners.'

'Overigens is het wel een wens dat het IDO (en het Taalhuis) permanent zichtbaar worden binnen onze bibliotheek. Het komt nu dus aan op onze collega’s die bezoekers er actief op wijzen. Terwijl: als de banner van het IDO er staat, merken we dat mensen sneller vragen stellen. De eigen huisstijl van het IDO vinden we wel fijn, al blijft de verhouding tot de landelijke huisstijl soms lastig. Maar het zal schelen als de landelijke campagne wordt gevoerd en als bij álle bibliotheken het IDO zichtbaar is. Dat vergroot de herkenbaarheid.'

Welke materialen uit de IDO-huisstijl gebruiken jullie nog meer?

'Voornamelijk de flyers, die zijn niet aan te slepen en delen we veel uit bij partners.'

Jullie zijn nu ruim een jaar open. Wat zijn jullie wensen voor de doorontwikkeling van het IDO?

'We gaan pop-up IDO-spreekuren inrichten bij partners in de gemeenten waar het IDO in de bibliotheek iets minder makkelijk loopt. We kijken naar wijken waar bijvoorbeeld veel laaggeletterdheid voorkomt en zoeken partners, bijvoorbeeld wijkcentra, in die wijken met wie we kunnen samenwerken.
In Egmond werken we bijvoorbeeld als bibliotheek al samen met een buurtcentrum, heel kleinschalig, maar daar zouden we graag een pop-up IDO-spreekuur willen. En in Heerhugowaard hebben we contact met een Jumbo-supermarkt, waarin we graag een pop-up spreekuur willen verzorgen. Al zullen we daarbij minder inzetten op het ad hoc helpen, maar gezellig in de koffiecorner van de Jumbo plaatsnemen, praatjes aanknopen en het aanbod onder de aandacht brengen. Het is mooi dat we vanuit Bibliotheek Kennemerwaard die ruimte krijgen. De organisatie zegt echt: “Probeer het, lukt het niet, dan stop je en probeer je iets nieuws”.'

'Probeer het, lukt het niet, dan stop je en probeer je iets nieuws.'

Tips van Marian en Raymond om het IDO onder de aandacht te brengen:

  • Trek erop uit: je kunt wel iets op je website zetten, maar daar kijkt de doelgroep niet uit zichzelf.
  • Verdiep je in de partner en hun doelgroep. Benader iedere partner en doelgroep op een passende en positieve manier.
  • Maak het laagdrempelig, luister naar de doelgroep en leg echt contact. De menselijke maat is enorm belangrijk. Net als humor, gecombineerd met een goed verhaal. Maak duidelijk dat jij hen wilt helpen, benadruk dat.
  • Neem de inhoud serieus, maar maak het werk leuk. Experimenteel en probeer uit wat werkt.
  • Zit je naast je IDO-banner tijdens het spreekuur en komt er niemand? Begin dan klein met erop uit trekken. Ga de bibliotheek in. Loop rond en leg contact.  

Wil je meer weten over de ervaringen van Bibliotheek Kennemerwaard?

Neem dan contact op met Marian Lerchbaumer en/of met Raymond Westenberg van Bibliotheek Kennemerwaard via m.lerchbaumer@bknw.nl en r.westenberg@bibliotheekkennemerwaard.nl of via 072-5156644.

Nog meer weten? 

Meer weten over het insteken van jouw IDO-campagne? Neem dan contact met Jet Govers via jgovers@probilbio.nl of 06 24 526 743.

Probiblio helpt bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland de dienstverlening conform de KB-subsidievoorwaarden uiterlijk december 2021 in te bedden in de eigen organisatie. Lees meer over digitale inclusie en IDO of neem bij vragen contact op met Anne-Marie van der Poel, avdpoel@probiblio.nl of bel 06 40 76 96 34.

Dit artikel is onderdeel van de Marketing nieuwsbriefspecial 'Weet jij al hoe je het IDO uitrolt voor jouw bibliotheek?'.

Lees ook: 

Oktober 2020

Reacties (0)

Reageren