BoekStart in coronatijd & update BoekStartdag

Het blijft nog even lastig voor bibliotheken om BoekStart goed onder de aandacht te brengen in de bibliotheek, de kinderopvang en op het consultatiebureau. Daarom wordt er op landelijk niveau goed meegedacht over welke alternatieven er zijn. 

Handreiking BoekStart

De meeste (voor)leesconsulenten en BoekStartcoaches zitten tijdens de intelligente lockdowns niet stil, blijven in contact met de kinderopvang of het consultatiebureau en hebben hen gevoed met tips en digitaal aanbod. Natuurlijk hopen we dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen op locatie, maar we gaan er in deze bijgewerkte handreiking van uit dat externe partijen voorlopig nog niet toegelaten worden in de kinderopvang en op het consultatiebureau. In de handreiking vind je tips en inspiratie voor alternatieve BoekStartdienstverlening in tijden van corona en lockdown.

BoekStartdag verplaatst naar 19 juni 2021

De BoekStartdag die oorspronkelijk op zaterdag 17 april zou plaats vinden is verplaatst naar zaterdag 19 juni. De BoekStartdag is bedoeld als een open dag in de bibliotheek en het is nog erg onzeker is of dat tegen die tijd mogelijk is. Het doel van de BoekStartdag is juist om de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom te heten in de Bibliotheek met een aantrekkelijk programma of activiteit. Bibliotheken kunnen de BoekStartdag helemaal zelf invullen, afhankelijk van de mogelijkheden en de middelen die er zijn. Dat kan op verschillende manieren, door BoekStart die dag centraal te zetten, maar ook door een activiteit te organiseren die bij BoekStart aansluit, al of niet met een samenwerkingspartner.

Om de BoekStartdag tot een succes te maken, is er de Inspiratiegids BoekStartdag: samen aan de slag!. Met suggesties over wat je zoal kunt organiseren, met welke partners je kunt samenwerken en via welke kanalen je kunt communiceren. Je vindt hier ook allerlei ideeën voor laagdrempelige activiteiten die je zelf kunt organiseren.