BoekStartcoach in jouw bibliotheek?

Steeds meer bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland zetten een BoekStartcoach in, vaak als onderdeel van de gezinsaanpak. Ook een BoekStartcoach in jouw bibliotheek aan het werk zetten? Er zijn verschillende materialen die de voordelen beschrijven en hoe je het gericht kunt aanpakken.

Tips van bibliotheken

Inmiddels is op veel plekken praktijkervaring opgedaan met de BoekStartcoach en wordt steeds duidelijker wat de succesfactoren zijn. In het landelijk ontwikkelde Inspiratiedocument BoekStartcoach worden deze praktijkvoorbeelden gedeeld en geven bibliotheken bruikbare tips.

Praktijkkaart Hybride BoekStartcoach

Onder invloed van corona is eind 2020 een pilot met de hybride BoekStartcoach opgezet, waarbij digitale vormen van contact met ouders worden ingezet, bijvoorbeeld via WhatsApp, met het versturen van ingesproken berichten en filmpjes. Zo draagt deze hybride variant, met zowel fysieke als digitale zichtbaarheid, bij aan het vergroten van het bereik. De uitkomsten van deze pilot worden in het 1e kwartaal van 2022 landelijk gedeeld.

Praktijkkaart BoekStartcoach

De BoekStartcoach speelt een belangrijke rol in het voorkomen van laaggeletterdheid bij gezinnen. Als BoekStartcoach werk je op het consultatiebureau, heb je de beschikking over een collectie (baby)boekjes en kan je de jeugdarts en -verpleegkundige ondersteunen door met ouders in gesprek te gaan. Deze praktijkkaart beschrijft hoe de aanpak van de BoekStartcoach werkt, wat het van organisaties vraagt en welke resultaten je kunt verwachten.

Meer weten over BoekStart en BoekStartcoach?

  • BoekStart laat ouders ontdekken hoe leuk en leerzaam lezen is. Probiblio ondersteunt bibliotheken bij de invulling van BoekStart, en vervult een stimulerende en coördinerende rol in het landelijk programma. Lees meer over BoekStart.
  • De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau, heeft de beschikking over een collectie (baby)boekjes en kan de jeugdarts en -verpleegkundige ondersteunen door met ouders in gesprek te gaan. Lees meer over BoekStartcoach.
  • BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby's, waarbij de kinderopvang en de bibliotheek de krachten bundelen. Lees meer over BoekStart in de kinderopvang.

Of neem contact op met Barbara van Walraven.