Communicatietoolkit Nederland Leest 2020

Nederland Leest is de grootste jaarlijkse nationale leescampagne van CPNB in samenwerking met de openbare bibliotheken. Tijdens de campagneperiode van 1 t/m 30 november leest heel Nederland hetzelfde boek en gaat hierover met elkaar in gesprek. Onze communicatietoolkit helpt bibliotheken bij de lokale communicatie over gerelateerde activiteiten. Ook hebben we een handleiding voor opgesteld voor het meten van de effecten van de campagne.

Dit jaar is het doel van de campagne het betrekken en behouden van leden en bezoekers. Bibliotheekorganisaties kunnen trouwe leden en bezoekers in het zonnetje zetten door ze een boek cadeau te doen, hieromheen activiteiten te organiseren en zo ontmoeting en gesprek op gang brengen. Een campagne die je dus uitstekend kan inzetten als loyaliteitscampagne. 

Communicatieplan

In het communicatieplan staan enkele communicatieadviezen en een mogelijke planning van de aanbevolen marketinguitingen en communicatiemiddelen.

Beeldmateriaal

Of download de afzonderlijke materialen:

Teksten 

Effectmeting

Een belangrijk én nieuw onderdeel van de campagne is de effectmeting. De effectmeting richt zich op twee onderdelen: de georganiseerde activiteiten en de klant- en medewerkerstevredenheid rondom Nederland Leest. Inmiddels heeft Probiblio alle data van de effectmeting geanalyseerd en twee rapportages opgeleverd. In de rapportages kun je lezen hoe de klanten en medewerkers de campagne hebben beoordeeld en waar nog ruimte voor verbetering zit. De commissie marketing van de VOB gaat, in samenspraak met het CPNB, aan de slag met de resultaten om de campagne voor dit jaar te optimaliseren.

Het aantal georganiseerde activiteiten was vanwege de corona maatregelen minimaal. Omdat we voor dit onderdeel dus maar weinig data hebben, is hier geen rapportage voor opgeleverd.

Ondanks dat de campagne door corona anders verliep dan verwacht, kunnen we tevreden zijn met deze eerste effectmeting, omdat we nu beschikken over een nulmeting. We kunnen de resultaten van dit jaar met de aankomende jaren vergelijken en de campagne verder optimaliseren. We willen daarom alle bibliotheken hartelijk bedanken die hebben bijdragen aan Nederland Leest en de effectmeting!

NL Leest en corona

Vanwege het coronavirus wordt Nederland Leest, in overleg met CPNB, met twee weken verlengd. Zo hebben we, wanneer bibliotheken weer open mogen, nog tijd om Nederland Leest af te ronden. De laatste dag van Nederland Leest is dan op maandag 14 december.
Omdat we veiligheid natuurlijk belangrijk vinden en er straks alsnog mensen zullen zijn die het niet aandurven om de bibliotheek fysiek te bezoeken, raden we aan om ook te verwijzen naar de digitale versie van het boek dat te leen is via de Online Bibliotheek. Verder is het natuurlijk nog steeds veilig en verantwoord om zo veel mogelijk in te zetten op (online) activiteiten.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over het communicatieplan, de communicatietoolkit of de effectmeting. Neem dan contact op met Marjolein Brood via 06 40 64 58 18 of via mbrood@probiblio.nl