Communicatietoolkit Nederland Leest 2020

Nederland Leest is de grootste jaarlijkse nationale leescampagne van CPNB in samenwerking met de openbare bibliotheken. Tijdens de campagneperiode van 1 t/m 30 november leest heel Nederland hetzelfde boek en gaat hierover met elkaar in gesprek. Onze communicatietoolkit helpt bibliotheken bij de lokale communicatie over gerelateerde activiteiten. Ook hebben we een handleiding voor opgesteld voor het meten van de effecten van de campagne.

Dit jaar is het doel van de campagne het betrekken en behouden van leden en bezoekers. Bibliotheekorganisaties kunnen trouwe leden en bezoekers in het zonnetje zetten door ze een boek cadeau te doen, hieromheen activiteiten te organiseren en zo ontmoeting en gesprek op gang brengen. Een campagne die je dus uitstekend kan inzetten als loyaliteitscampagne. 

Communicatieplan

In het communicatieplan staan enkele communicatieadviezen en een mogelijke planning van de aanbevolen marketinguitingen en communicatiemiddelen.

Beeldmateriaal

Of download de afzonderlijke materialen:

Teksten 

Effectmeting

Dit jaar worden de resultaten van Nederland Leest vanuit onze gezamenlijke inspanningen voor het eerst gemeten. Een goede nulmeting is daarom belangrijk. Zo kunnen we de resultaten van dit jaar met de aankomende jaren vergelijken en de campagne verder optimaliseren. De effectmeting van deze campagne richt zich op klant- en medewerkerstevredenheid en de georganiseerde activiteiten rondom Nederland Leest. Om eenvoudig het effect van de campagne te kunnen meten, hebben we een handleiding voor je samengesteld. We raden je aan deze handleiding ruim voor de start van Nederland Leest door te nemen.

NL Leest en corona

De VOB adviseert om de activiteiten zo veel mogelijk om te zetten naar online. De uitleenfunctie van de meeste bibliotheken is gewoon nog open, dus daar kan het boek natuurlijk worden uitgedeeld (mits iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt). Verder zijn er vast ook creatieve oplossingen om het boekje bij geïnteresseerde leden te krijgen door het bijvoorbeeld op te sturen of langs te brengen.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over het communicatieplan, de communicatietoolkit of de effectmeting. Neem dan contact op met Marjolein Brood via 06 40 64 58 18 of via mbrood@probiblio.nl