Communicatietoolkit Nederland Leest 2022

Nederland Leest is de grootste jaarlijkse nationale leescampagne van CPNB in samenwerking met de openbare bibliotheken. Tijdens de campagneperiode, 1 t/m 30 november, leest heel Nederland hetzelfde boek en gaat hierover met elkaar in gesprek. Het thema van Nederland Leest is dit jaar 'Oud worden, jong blijven' en het doel van de campagne is het betrekken en behouden van leden en bezoekers. Zo kan iedere bibliotheekorganisatie trouwe leden en bezoekers in het zonnetje zetten door ze het boek Mevrouw mijn moeder van Yvonne Keuls cadeau te doen en hier activiteiten omheen te organiseren om zo ontmoeting en gesprek op gang te brengen. Een campagne die je dus uitstekend kan inzetten als loyaliteitscampagne.

Communicatietoolkit

In de commissie marketing van de VOB is afgesproken dat we deze campagne in gezamenlijkheid landelijk gaan inzetten. We ondersteunen je daarom graag bij het opzetten van jouw lokale campagne met onderstaande communicatietoolkit. Het eerste deel van de communicatietoolkit bestaat uit een communicatieplan met handige tips en acties over hoe je de campagne lokaal kunt uitrollen. Het tweede deel van de communicatietoolkit bestaat uit direct te plaatsen content en beeldmateriaal ter promotie van je activiteiten voor verschillende kanalen, zoals de website, nieuwsbrieven en social media.

Download de Communicatietoolkit van NL Leest 2022.

Download de themalijst met boeken die bij NL Leest 2022 passen.

Effectmeting

Dit jaar worden de resultaten van Nederland Leest, net als voorgaande jaren, weer vanuit onze gezamenlijke inspanningen gemeten. Zo kunnen we de resultaten van dit jaar met vorig jaar en de aankomende jaren vergelijken en de campagne verder optimaliseren. De effectmeting van deze campagne richt zich op klant- en medewerkerstevredenheid rondom Nederland Leest. Om eenvoudig het effect van Nederland Leest te kunnen meten hebben we een handleiding voor je opgesteld. We raden je aan deze handleiding ruim voor de start van Nederland Leest door te nemen, omdat je een aantal zaken dient in te regelen.

Download de handleiding voor de effectmeting van NL Leest.
Download de begeleidende tekst.

Bekijk hier de rapportage van het ledenonderzoek en de bijlage met verbetersuggesties. Helaas was de respons op het medewerkersonderzoek te laag om representatieve conclusies in een rapportage vorm te geven.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over het communicatieplan, de communicatietoolkit of de effectmeting. Neem dan contact op met Marjolein Brood via 06 40 64 58 18.

We wensen je veel succes met de lokale uitrol van Nederland Leest!