Data-Detox voor kids: online privacy voor kinderen

Digibetocratie: we worden bestuurd door mensen die geen reet snappen van computers en digitale veiligheid”. Lubach scoorde onlangs met zijn uitzending “We maken Nederland een klein stukje digibeter”. Er ligt een mooie kans voor bibliotheken om digitale privacy op een speelse manier bespreekbaar te maken voor kinderen. Zo’n tool is ‘Data-Detox kids’: een kinderparticipatieproject van dbieb, Fers en KEaRN, in aanvulling op de ‘Data-Detox kit voor volwassenen’ en ‘Data-Detox kit voor de jeugd & jongeren’.

Februari 2021

“Welke werkvorm zou het beste passen bij de uitdaging om digitale privacy voor tieners bespreekbaar te maken?”

Dit was de vraag waarop een groepje kinderen (10-14 jaar) uit de Trynwâlden in Friesland met een creatief antwoord kwam. Na een creatief proces, onder begeleiding van twee theatermakers, kwamen ze erop uit dat een theatervoorstelling hiervoor de beste manier zou zijn (bekijk de 1e fase van het project). Getiteld: De Data Detox Show.

Data-Detox kids is samengesteld door de doelgroep zelf. Het wordt door hen uitgevoerd in de vorm van een theatershow in plaats van thuis achter de computer. Hierdoor is de inhoud echt gericht op de gebruiker, waardoor het een veel betere kans heeft om te blijven hangen.  

Data-Detox kids in de bibliotheek

Data-Detox kids is een heel leuke manier om de creativiteit van kinderen te stimuleren, ze uit te nodigen naar de bibliotheek te komen, ze in contact te brengen met elkaar en samen te werken met andere kinderen, met ze in gesprek te gaan over digitale privacy en allerlei thema’s die daarbij aan bod kunnen komen.  

Voor de bibliotheek betekent dat, dat er een groep kinderen met creatieve ideeën aanwezig moet zijn, leuke attributen en verkleedkleding om het echte theatershowgevoel te creëren en Het Werkboek inclusief scripts dat opgedeeld is in allerlei thema’s en opdrachten waar de kinderen mee aan de slag kunnen.

Het werkboek gaat uit van 6 lessen van 1 uur waarvan 4 lessen om dingen te bedenken en 2 lessen om te repeteren. Langer of korter kan ook, daar kan de bibliotheek zelf een keuze in maken. Data-Detox Kids is zo vormgegeven dat het heel gemakkelijk overdraagbaar is en op heel veel scholen en bibliotheken en op andere plekken in het land uitgevoerd kan worden. 

De nieuwe Data-Detox Kit voor jeugd en jongeren sluit geheel aan op de voorstelling, dus kan ook heel goed ter voorbereiding gebruikt worden. 

Wil jouw bibliotheek hiermee aan de slag?  

Maak gebruik van deze links naar workshops die gebruikt kunnen worden als verdiepende activiteit rond het onderwerp digitale privacy. In jouw bibliotheek kun je ze inzetten als onderdeel van bestaande activiteiten (bijvoorbeeld een tabletcafé), maar je kunt ook besluiten het als een nieuw onderdeel van je programmering te gebruiken.

bron: data-detox.nl /kids

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar de privacy servicedesk.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.