De effectieve bibliotheek

De effectieve bibliotheek


Om maatschappelijke waarde te creëren is een professionele organisatie een voorwaarde. Probiblio behaalt aantoonbare resultaten voor én met bibliotheken bij het stroomlijnen en efficiënter inrichten van de ondersteunende processen in de bibliotheekorganisatie.

  • Procesoptimalisatie: De bibliotheek is beter in staat de werkprocessen slimmer en effectiever uit te voeren en daarmee bij te dragen aan beoogde organisatiedoelen.
  • Informatiemanagement en automatisering: De bibliotheek optimaliseert de bedrijfsvoering met behulp van effectieve informatiediensten en actuele informatie. Benchmarking maakt hier onderdeel van uit.
  • Collecties en logistiek: De bibliotheek is in staat tijdig passende collecties aan te bieden aan diverse doelgroepen.

Wil je met jouw bibliotheek aan de slag met één of meer van de deze ambities? Klik rechts een project aan en neem contact op met onze adviseurs.

Wat wij nog meer doen

Bekijk ook onze projecten op het gebied van Geletterdheid, Meedoen met de maatschappijDigitale Geletterdheid en Strategie en beleid.