De effectieve bibliotheek

De effectieve bibliotheek

De Bibliotheek was ooit vooral een plek met veel boeken. Inmiddels is het zoveel meer. Een maatschappelijke speler. Een samenwerkingspartner. Een kas vol ideeën. En het eind van die transformatie is nog niet in zicht.

Binnen de branche is het af en toe zoeken naar de invulling van die nieuwe maatschappelijke rol. De Bibliotheek heeft er immers heel wat taken bij gekregen en fungeert nu bijvoorbeeld ook als digitaal rijk. Als plek om vaardigheden op te doen. Als huis voor debat, of om als mens te groeien. Het zijn stuk voor stuk schone taken, maar het is van levensbelang voor de branche om van ideeën door te groeien naar concrete innovatieve concepten. Denk aan projecten als de gratis bieb, de bètabieb en de pop-upbieb. En om niet steeds weer het wiel uit te moeten vinden, smeken concepten en vernieuwing ook om strategische samenwerking. Met elkaar, en met partners van buiten de branche.

Die nieuwe rol van de Bibliotheek vraagt tevens om een andere positionering. Wie ben je eigenlijk als Bibliotheek anno nu? Welke keuzes maak je, en welke mogelijkheden heb je op lokaal niveau? Hoe vul je die maatschappelijke taak in? En hoe krijg je je medewerkers en je leden daarin mee? 

Probiblio kan daarin een faciliterende en adviserende rol spelen.

Want wij zien in die nieuwe Bibliotheek meer dan een lastige transitie. Een vat vol kansen, bijvoorbeeld. Zullen we de krachten bundelen? 

  • De Bibliotheek verandert rap en speelt een andere rol dan vroeger
  • Innovatieve concepten versterken de maatschappelijke functie
  • Strategische samenwerking is onontbeerlijk
  • Probiblio helpt de vertaalslag van landelijk naar lokaal te maken