De ontwikkelagenda voor schoolWise

Probiblio is constant bezig om de dienstverlening voor de Wise-producten zoals schoolWise en mediatheekWise te verbeteren. Lees hier aan welke ontwikkelingen achter de schermen wordt gewerkt.

Op de ontwikkelagenda (backlog) van Probiblio staat voor schoolWise/mediatheekWise:

  • Koppeling tussen schoolWise en de leerlingvolgsystemen Parnassys en ESIS, zodat de leerlingimport geautomatiseerd wordt uitgevoerd.
  • De (kwaliteit van) schoolbibliotheekcollecties inzichtelijk maken voor de bibliotheken.
  • Eenvoudig lenen en uitlenen in de schoolWise portal.
  • AVG/Privacy compliant toegangsbeleid voor schoolWise en mediatheekWise vestigingen.
  • Lesprogramma om het gebruik van de schoolWise portal te stimuleren.
  • Werking van de schoolWise portal verbeteren, door de Wisecat+ techniek.
  • Zelfbediening van de schoolWise client verbeteren.

De ontwikkelagenda van Probiblio wordt samengesteld met input van de gebruikers, de bibliotheken en scholen, onder andere via het GOA en gebruikersoverleg schoolWise/mediatheekWise. Ook in de landelijke werkgroepen en in overleg met OCLC wordt er aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen.