Deskundigheidsbevorderingstraject 2023

Ontvangt jouw bibliotheek subsidie voor digitale inclusie? Dan ben je gecommitteerd aan deelname aan het deskundigheidsbevorderingstraject. In de periode 2019-2021 bestond dit uit het volgen van de e-learing 'Informatiepunt Digitale Overheid' op bibliotheekcampus.nl en deelname aan een vaardigheidstraining. In 2022-2023 zijn dat de Privacy in het IDO-bijeenkomst en een zogenoemde 'à la carte'-bijeenkomst. Beiden beslaan één dagdeel en worden per bibliotheek georganiseerd. Plan nu alvast beide bijeenkomsten met ons in!

Neem contact op met Joyce de Boer of Elin Karlmark.

6 april 2022

Privacy in het IDO-bijeenkomst

In de Privacy in het IDO-bijeenkomst komt in één dagdeel een ruim scala aan praktijksituaties aan bod in de vorm van een open gesprek. We inventariseren welke zaken nog geregeld of aangepast moeten worden om het bewustzijn rondom privacy te vergroten, de bestaande afspraken te evalueren en inzicht te krijgen in de nog gewenste aanpassingen/maatregelen. Zo komen we gezamenlijk tot een eenduidige handelswijze voor je bibliotheek.

Concrete resultaten na deelname: 

  • Kennis van landelijke richtlijnen.
  • Wet- en regelgeving en breed gedragen bewustzijn over privacy en klantgericht handelen.
  • Inzicht in de afspraken die jouw bibliotheek heeft gemaakt rondom het helpen van mensen met privacygevoelige zaken. En een overzicht van mogelijk gewenste/benodigde aanpassingen in afspraken en werkwijzen.
  • Afspraken over een eenduidige handelswijze binnen het IDO en hoe die zich verhouden tot de afspraken voor de frontoffice. 

'À la carte'-bijeenkomst

In de 'à la carte'-bijeenkomst kunnen we al naar gelang de behoefte aandacht besteden aan:

  • Zoek- en informatievaardigheden met betrekking tot IDO-vragen;
  • Organisatievraagstukken, bijvoorbeeld borging van het IDO in de bibliotheek, praktische vraagstukken, het up-to-date houden van kennis;
  • Gespreksvaardigheden.

Deze training wordt momenteel door SPN inhoudelijk uitgewerkt. Meer informatie volgt!

Plan nu alvast de bijeenkomsten met ons in

Het is verstandig om beide bijeenkomsten alvast met ons te plannen. Zo kun je ze verspreid over het jaar aanbieden aan personeel en vroegtijdig communiceren. We vertellen je er inhoudelijk graag meer over! Neem contact op met Joyce de Boer of Elin Karlmark.