Etalage 2022 afbeelding

Etalage 2022

Heeft jouw bibliotheek behoefte aan jongerenprogrammering op het gebied van basisvaardigheden? Wilde je altijd al een klantreis onderzoeken? Of heeft jouw bibliotheek behoefte aan een plan van aanpak rondom diversiteit en inclusie? Dan is dit hét moment! In deze etalage staan de gesubsidieerde projecten van Probiblio waarin vanaf 1 januari 2022 weer ruimte is voor nieuwe deelnemers. Vink hieronder de pilots of initiatieven aan waar jouw bibliotheek aan deel wil nemen en geef dit voor 30 november aan ons door.

Deze etalage is geopend van 5 oktober tot en met 30 november. Gelieve per bibliotheek één formulier in te dienen. Geef hierbij ook per project aan welke specialist vanuit jouw bibliotheek hiervoor de contactpersoon is. Onze adviseurs stemmen vervolgens met de contactpersonen af over definitieve deelname van jouw bibliotheekorganisatie (of vestigingen) in 2022. In de loop van 2022 komen er nieuwe projecten in de etalage, deze delen wij te zijner tijd met jullie.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen neem je contact op met de bij een project weergegeven contactpersoon. Met overige vragen kun je terecht bij relatiemanager Stefan Hoegen.

Geletterdheid

Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid

Meedoen met de maatschappij

Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid

Digitale geletterdheid

Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid

Strategie en Beleid

Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid

De Effectieve Bibliotheek

Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid
Leven Lang Leren-beleid