Communicatieplan de Bibliotheek op school

"Onze zichtbaarheid is echt verbeterd"

"Hoewel we zelf al een communicatieplan voor de Bibliotheek op school (dBos) gemaakt hadden, waren we toch geïnteresseerd in de pilot van Probiblio. Want een goed communicatieplan draagt bij aan het succes van het project en de profilering van onze bibliotheek.

Probiblio bracht eerst de situatie en onze wensen goed in kaart. Op basis van onze input hebben ze een communicatieplan ontwikkeld waarin per fase en doelgroep – ouders, schooldirectie, kinderen, gemeente – is aangegeven welke middelen wij kunnen inzetten. Dat zijn bestaande middelen uit de landelijke toolkit van dBos en van de website van Probiblio, maar ook nieuw te ontwikkelen zaken. Samen met Probiblio hebben we ook een sterke kernboodschap geformuleerd die in één zin duidelijk maakt waar dBos voor staat. 

Probiblio heeft posters en raamstickers voor op scholen ontwikkeld. Daardoor is nu voor ouders veel duidelijker dat dBos een samenwerking is tussen de school en Bibliotheek Katwijk. Onze zichtbaarheid op de scholen is echt verbeterd. Daarnaast hebben we de communicatieplanning nu duidelijk op het netvlies. Al met al hebben we veel profijt van het communicatieplan!

Samen hebben we een sterke kernboodschap geformuleerd!" - Ineke Blom, Hoofd Backoffice Bibliotheek Katwijk