Operatie Bezemsteel

Op dinsdag 19 mei hebben zo’n 70 (!) educatiecollega’s in zes sessies online gebrainstormd over de vraag: ‘Hoe bereid je je als bibliotheek voor op de educatieve dienstverlening aan/samenwerking met het onderwijs (po/vo) in een anderhalvemeter-maatschappij? We deelden successen, obstakels en wensen binnen de themasessies: Zichtbaarheid en relevantie, Leesbevordering en Digitale geletterdheid.

Notulen

Tijdens de sessies zijn 12 vervolgthema’s benoemd om mogelijk in werkgroepen verder aan te werken.

 

Zichtbaarheid & relevantie

Leesbevordering

Digitale geletterdheid

strategisch

1. Zichtbaarheid gemeente

   
 

2. Ander financiële plaatje

   

tactisch

3. Nieuwsbrief format (+ AVG)

6. Zomerscholen

 
 

4. Accountgesprekken

7. Scholing tools

 

 

5. Monitorgesprekken

8. VO

 

uitvoerend

 

9. Boekpromotiefilmpjes

10. Coderdojo/maakfilmpjes

   

11. Kant- en klare pakketten/leskisten leesbevordering

12. Kant- en klare pakketten/leskisten

 

 

Korte toelichting thema’s

 1. Zichtbaarheid gemeente: Hoe maakt jullie bibliotheek aan de gemeente duidelijk wat jullie tijdens de coronacrisis hebben gedaan?
 2. Ander financiële plaatje: Kun je nog wel dezelfde prijs vragen als je je programma online aanbiedt of moet de bijdrage per kind voor de Bibliotheek op school worden aangepast? Komt er een bezuiniging aan?
 3. Nieuwsbrief format (+ AVG): Kunnen we effectiever werken door allemaal dezelfde basisnieuwsbrief aan te vullen met eigen berichten?
 4. Accountgesprekken: Hoe ga ik nu in gesprek met de directies en welke onderwerpen staan er op de agenda?
 5. Monitorgesprekken: Hoe voer ik online monitorgesprekken?
 6. Zomerscholen: Hoe kan ik als bibliotheek een bijdrage leveren aan zomerscholen in mijn gemeente?
 7. Scholing tools: Welke tools zijn handig en hoe word ik daar vaardiger in?
 8. Voortgezet Onderwijs: Wat zijn de successen, beren en behoeften in het VO? (Brainstormsessie)
 9. Boekpromotiefilmpjes: Hoe kunnen we boekpromotiefilmpjes verzamelen, ordenen en delen met elkaar?
 10. Coderdojo/maakfilmpjes: Hoe kunnen we Coderdojo/maakfilmpjes verzamelen, ordenen en delen met elkaar?
 11. Kant- en klare pakketten/leskisten leesbevordering: Hoe kunnen we Kant- en klare pakketten/leskisten leesbevordering verzamelen, ordenen en delen met elkaar?
 12. Kant- en klare pakketten/leskisten Digitale geletterdheid: Hoe kunnen we Kant- en klare pakketten/leskisten Digitale geletterdheid verzamelen, ordenen en delen met elkaar?

Meld je aan

Wil je meewerken aan één van deze thema’s? (N.B. er wordt wel een inzet van minimaal 4 uur per persoon gevraagd). Meld je dan hier aan.