Uitkomsten van project 'dBos' Next

Uitkomsten van project 'dBos Next'

21 januari 2020

Met de Bibliotheek op school (dBos) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. De afgelopen maanden hebben vier Zuid-Hollandse bibliotheken deelgenomen aan het project 'dBos Next'. In een aantal sessies met managers en specialisten zijn de bouwstenen van de Bibliotheek op school één voor één besproken met de vraag: ‘Hoe maken we onze Bibliotheek op school toekomstbestendig?'

De bouwsteen Netwerk & Beleid stond in het teken van het strategische verhaal met visie en de Bibliotheek op school in relatie tot (preventie) laaggeletterdheid. Besproken werd het nut van stakeholdersbijeenkomsten, de aandacht voor dBos in de certificering en met de scan van de adviseur Management & Organisatie kunnen de bibliotheken kritisch kijken naar hun organisatie.  

De bouwsteen Expertise zoomde in op thema’s als ‘Hoe borg je de kwaliteit van de samenwerking/ dienstverlening?’ en ‘Wat is nodig om goede leesconsulenten uitgedaagd te houden?’.
Met onderwijsspecialisten werd aan de hand van de sterrenchecklist gediscussieerd over het stellen van doelen, de invloed van de onderwijsspecialist/leesconsulent en de competenties.

Het doel van dit project is te onderzoeken waar (regio)bibliotheken samen kunnen werken en welke tools er aangepast of ontwikkeld kunnen worden om te delen in de landelijke toolkit van de Bibliotheek op school.  

Bij vragen over dit project, kun je contact opnemen met  
Dia Wesseling 06-14677755 
Frederike Kuipers 06-24546052 
Maaike Verhoeven 06-36223399