Google Analytics in strijd met de AVG

De Oostenrijkse privacytoezichthouder oordeelde begin januari 2022 dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. Wat betekent dit voor jouw bibliotheek? En wat moet je doen als je gebruikmaakt van een WaaS-website van de KB?

Google Analytics geeft persoonsgegevens door naar Google in de VS, en hoewel Google stelt beveiligingsmaatregelen te treffen om deze gegevens te beschermen oordeelt de toezichthouder dat deze niet beschermd worden tegen surveillance door de Amerikaanse overheid. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nog geen besluit genomen, maar het lijkt erop dat de AP tot dezelfde conclusie komt en dat zal consequenties hebben voor webapplicaties die Google Analytics gebruiken. In het artikel van ICTRecht en dit blog van Marketingfacts lees je er meer over.

Gebruikt je bibliotheek een WaaS-website van de KB? Dan hoef je je over Google geen zorgen te maken, want de WaaS maakt voor analyse gebruik van Adobe Experience Manager (AEM). Heeft je bibliotheek (al dan niet naast de WaaS) nog andere websites? Dan adviseren we om uit te kijken naar een alternatief analyseplatform, als die van Google Analytics gebruikmaakt. De Franse privacytoezichthouder publiceerde een lijst met privacyvriendelijke alternatieven (Franstalig).

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar de privacy servicedesk.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.