Het Leesoffensief leeft!

Het doel van het Leesoffensief is het vergroten van de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren door een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partners (scholen, bibliotheken, gemeenten). In Noord-Holland is een provinciaal Leesoffensief ontstaan.

Ondersteuningsprogramma

Als onderdeel van het provinciale Leesoffensief is een ondersteuningsprogramma ontwikkeld voor de betrokken Noord-Hollandse bibliotheken. Het bestaat uit een traject van werkateliers en stakeholderbijeenkomsten, waarbij de lokale situatie het uitgangspunt vormt. Het traject is begin maart 2021 van start gegaan en loopt door tot in het najaar. Na afloop hebben bibliotheken een concreet stappenplan voor het Leesoffensief ontwikkeld en draagvlak gecreëerd bij de betrokken stakeholders.

Lees ook: 'Samenwerking Leesoffensief: "Ga op strategisch niveau het gesprek aan".'  Interview met Daphne Janson, directeur van Bibliotheek Amstelland en Erna Winters, directeur van ABC Huis (waar Bibliotheek Kennemerland onderdeel van is).

Zelf aan de slag

Bekijk hier een filmpje dat je kunt gebruiken om het Leesoffensief bij je strategische partners te introduceren (met 2 goede voorbeelden uit Noord-Holland).

Meet-up leesoffensief

Heb je als bibliotheek een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling Leesoffensief van de KB en wil je sparren met collega’s van andere bibliotheken die met hetzelfde onderwerp aan de slag gaan? Schrijf je dan in voor onze 'Meet-up Leesoffensief op dinsdag 18 mei'.

Meer informatie of contact?

Lees meer over het Leesoffensief of neem contact op met Geert-Jan Davelaar.