Hulp bij belastingaangifte in coronatijd

Vaak zijn het nog twee aparte 'projecten binnen de bibliotheek, maar ze zijn niet los van elkaar te zien: hulp bij belastingaangifte en het Informatiepunt Digitale Overheid. Hoe geef je deze dienstverlening vorm in coronatijd? ons team Digitale Inclusie haalde tips en voorbeelden op uit het netwerk.

15 maart 2021

Tips & ideeën bij ondersteuning bij aangifte in coronatijd

  • Vraag toestemming van de Veiligheidsregio om toch open te mogen voor een-op-een hulp aan kwetsbare doelgroepen.
  • Kijk op de site Kennisnetwerk Belastingdienst, de kennisbank en oefenplek voor medewerkers en vrijwilligers Belastingdienst.
  • Werk met een tweede scherm, dan heb je met voldoende afstand geen spatscherm nodig.
  • Bij hulp op locatie: laat mensen uiterlijk 5 minuten van tevoren komen en direct weggaan na afloop.
  • Zorg dat mensen goed voorbereid komen: besteed aandacht aan wat ze mee moeten nemen en stuur vooraf een checklist.
  • Zoek samenwerking met de Belastingwinkel (iedere Belastingwinkel heeft een eigen site) als dit mogelijk is in je regio voor spreekuur/ ondersteuning.
  • Zoek de samenwerking met welzijn, ouderenbonden of andere partners.
  • Bied ‘Hulp bij uitstel’; kijk samen individueel en vraaggericht wat de mogelijkheden zijn qua ondersteuning. Uitstel kan leiden tot een stuwmeer van belastinghulpvragen op een later moment, maar biedt ook de gelegenheid om je doelgroep in beeld te krijgen en contact te houden.
  • Zet in op een mix van aanbod: bijvoorbeeld hulp bij aangifte op locatie en digitaal (mogelijk met break-out rooms voor een-op-een ondersteuning), hulp bij uitstel, informatiefilmpjes op de site of organiseer een webinar over het doen van aangifte.

Meer inspiratie

Vragen?

Weet ons en elkaar te vinden als je verder wilt sparren of je gedachten wilt scherpen! basisvaardigheden@probiblio.nl

Foto boven: Amol Tyagi via Unsplash