In gesprek met vrijwilligers

Veel bibliotheken werken samen met vrijwilligers om activiteiten aan te kunnen bieden. Hoe pak je dit aan zodat vrijwilligers met veel plezier een optimale bijdrage kunnen leveren? Een bijdrage die past bij de doelstellingen en ambities van de bibliotheek.

Op woensdag 1 oktober woonden 11 vrijwilligerscoördinatoren van bibliotheken in Noord- en Zuid Holland de training In gesprek met vrijwilligers bij. De basis van vrijwilligersmanagement is het voeren van gesprekken en daar was deze dag op gericht.

Jantine Zeeman (communicatie adviseur) en Elaine Konkelaar (trainingsacteur) daagden de deelnemers uit met een aantal prikkelende stellingen. Bijvoorbeeld de stelling 'Vrijwillig is niet vrijblijvend' of de stelling 'Vrijwilligers vragen een andere aanpak dan medewerkers'. Het bespreken van deze stellingen maakte de deelnemers bewust van hun eigen overtuigingen en denkbeelden. Je neemt deze overtuigingen en denkbeelden mee in een gesprek en daarom is het goed om hier inzicht in te hebben.

 

Gedurende de dag was er heel veel gelegenheid om te oefenen met Elaine. Zij nam elke gewenste rol aan, zodat er allerlei lastige gesprekken geoefend konden worden. In deze oefensituaties kwam het doel van het gesprek naar voren en hoe belangrijk het is om duidelijk te zijn. Bij het aanspreken van de ander of bij het geven van feedback, zijn we allemaal geneigd de boodschap te verpakken of te verkleinen.

Verder was er tijd om ervaringen uit te wisselen en casuïstiek met elkaar te bespreken. Een leuke en leerzame dag met voldoende stof voor een vervolg!