Wise instructie

Deze instructiefilms behandelen specifieke werkprocessen in bicatWise en zijn gemaakt voor medewerkers in bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Zij kunnen de films zelfstandig bekijken, tijdens een werkoverleg of een (interne) bicatWise-training.

Instructiefilm bicatWise - Boete nakijken en afrekenen, resp. kwijtschelden

Deze instructiefilm toont hoe je een openstaande registratie in bicatWise kunt nakijken. Openstaande registraties kunnen zijn: te laat-geld, reserveringsgeld, leengeld, nota's of winkelverkopen. Bij het maken van deze instructiefilm is gekozen voor het gebruik van de muis. Bij een aantal handelingen kun je echter ook sneltoetsen gebruiken.

Instructiefilm bicatWise - Controle van klantgegevens bij inschrijven

Tijdens het inschrijfproces van een bibliotheek-lid worden klantgegevens gecontroleerd. BicatWise checkt automatisch of gegevens al bekend zijn. Je ziet drie klanten die lid willen worden en waarbij de controle een eerdere inschrijving oplevert. Per voorbeeld volgt er instructie hoe je de inschrijving kunt verwerken.