Verdieping samenwerking kinderopvang BoekStart

Verdieping samenwerking kinderopvang BoekStart

Samenwerking als sleutel tot succes! Goede samenwerking met de kinderopvang en andere dienstverleners voor jonge kinderen stelt je als bibliotheek in staat om de kwaliteit te verbeteren en de aanpak richting deze jonge doelgroep te borgen en verdiepen.

Over dit project

In co-creatieve projecten worden tools ontwikkeld waarmee je als bibliotheek goed de vertaalslag kunt maken naar de lokale situatie. We nemen werkprocessen onder de loep, onderzoeken waar de aanpak verbeterd kan worden en zetten in op de doorontwikkeling van het productportfolio. Verder werken we aan de verbinding met andere bibliotheek-gerelateerde projecten als basisvaardigheden, de VoorleesExpress en de Bibliotheek op school.

Provincie: Noord- en Zuid-Holland.