VoorleesExpress

VoorleesExpress

Met de VoorleesExpress heb je een programma in handen dat ten doel heeft het voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid. Door de inzet van vrijwilligers, die bij kinderen thuis komen voorlezen, wordt de doelgroep laagtaalvaardige jeugd (tot 9 jaar) en hun ouders gestimuleerd om zelf te lezen en meer voor te lezen waardoor het plezier in lezen vergroot wordt en taalachterstanden voorkomen worden.  

Annemieke Michelot-Goossens -

Annemieke Michelot-Goossens

Interesse in dit project?
Neem contact op met Annemieke Michelot-Goossens
Neem contact op

Help laagtaalvaardige gezinnen

Bibliotheken zijn door de ondersteuning van Probiblio in staat om het programma de VoorleesExpress optimaal in te zetten. Daarmee leveren bibliotheken een bijdrage aan het realiseren van de ambities voor 'Tel mee met Taal' ten opzichte van laagtaalvaardige gezinnen en daarmee aan het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden. Dit doen we onder andere door:

  • Bibliotheken te helpen bij het opstarten om te gaan werken met de VoorleesExpress. Hierbij besteden wij gericht aandacht aan de werving van vrijwilligers en het werken met de vrijwilligers.
  • We delen onze kennis en ervaring over hoe om te gaan met de lokale communicatie, positionering en promotie van de VoorleesExpress.
  • Bibliotheken die al gestart zijn, krijgen ondersteuning bij kwaliteitsverbetering.
  • We verzamelen praktijkvoorbeelden, die we vervolgens ook weer met bibliotheken delen.
  • We ondersteunen de lokale projectleiding door middel van training, begeleiding en deskundigheidsbevordering.

Provincie: Noord- en Zuid-Holland 

Meer weten?

Bel of mail Annemieke Michelot-Goossens!
Onze expert op het gebied van VoorleesExpress

Annemieke Michelot-Goossens

Annemieke Michelot-Goossens

Wil je teruggebeld worden?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.