KB en CBS zoeken samenwerking met bibliotheken

Om dienstverlening naar bibliotheken te verbeteren en data nog gerichter te kunnen gebruiken om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken, gaan de KB en het CBS samenwerken. Doel van deze samenwerking is het verrijken van de ledengegevens van de bibliotheek met CBS-data.

Februari 2021

Wie kan eraan deelnemen?

Alle bibliotheken kunnen hieraan deelnemen door de leveringsovereenkomst die CBS toestuurt aan te gaan en vervolgens de benodigde persoonsgegevens van bibliotheekleden te delen met het CBS.

Is het uitwisselen van de gegevens rechtmatig?

Het CBS mag aangeleverde data onder voorwaarden verwerken, hoe dat werkt dat is vastgelegd o.a. in de CBS-wet (meer informatie). Probiblio heeft onderzocht of bibliotheken gegevens van leners mogen aanleveren. Binnen de grenzen van de AVG is het mogelijk om deze gegevens aan te leveren, dat wil zeggen dat de aanlevering in elk geval opgenomen wordt in het Verwerkingsregister en transparantie wordt betracht naar betrokkenen, bijvoorbeeld door vermelding in de Privacyverklaring op de website van de bibliotheek.

Concepttekst aanvulling Privacyverklaring

Probiblio heeft een concepttekst opgesteld voor de aanvulling in de Privacyverklaring. Deze kun je kosteloos opvragen via privacy@probiblio.nl. 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar de privacy servicedesk.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.