Collectie en collectieadvies

In de Bibliotheek van de toekomst is de collectie niet langer een doel op zich. Maar een goede collectie is en blijft natuurlijk een van de pijlers van het bibliotheekwerk. En elke Bibliotheek wil weliswaar het collectiebudget zo efficiënt mogelijk inzetten, maar wil ook haar klanten optimaal kunnen bedienen. Dat is nog een lastige spagaat, maar wat ons betreft zeker geen onmogelijke. ProBiblio heeft namelijk allerlei mogelijkheden om je daarbij te helpen. Zo kunnen we assisteren bij het vaststellen van het collectiebeleid en de vertaling daarvan naar collectieprofielen en jaarplannen. Ook kunnen we de volledige collectievorming voor de Bibliotheek verzorgen. Automatisering, speciale collecties voor kleinere doelgroepen – zoals lezers van Duitse boeken of groteletterboekentot het publiceren van advieslijsten. Van Bibliotheek op school-collecties tot leeskringkoffers, er is gewoon heel veel mogelijk. Voor grote én kleine Bibliotheken.

Bekijk het aanbod
Collectie en collectieadvies

Marketing, communicatie en onderzoek

In een veranderende maatschappij moeten Bibliotheken hun nieuwe rol niet alleen bepalen, maar ook uitdragen. Hoe wil je als Bibliotheek gezien worden? Welke mensen wil je graag bereiken? Welke middelen moet je daarvoor inzetten? En hoe houd je bestaande klanten vast en bereik je nieuwe doelgroepen? ProBiblio heeft een team van marketing- en communicatie-experts om Bibliotheken daarbij te helpen, met een brede kennis van doelgroepen, positionering, de markt, de mogelijkheden en de middelen. We adviseren, kunnen concrete taken overnemen en helpen prioriteiten weer op een rij te krijgen. Natuurlijk kijken we niet alleen naar mogelijke acties en campagnes, maar meten we ook de effecten van al dat werk. Bijvoorbeeld met BiebPanel, een van de grootste online klantenpanels in Nederland, met maar liefst dertigduizend bibliotheekleden. Van advies tot strategie, en van deskresearch tot e-mailcampagnes.

Bekijk het aanbod
Marketing, communicatie en onderzoek

Management en organisatie

De bibliotheeksector is enorm in beweging. Dat raakt natuurlijk niet alleen de sector als geheel: elke Bibliotheek ziet zich geconfronteerd met concrete vragen over de eigen toekomst. Hoe bepaal ik een strategie voor mijn Bibliotheek? Welke dienstverlening hoort daarbij? Hoe kan ik medewerkers optimaal laten meegroeien? En hoe zorg ik dat de bedrijfsprocessen blijven aansluiten? Veranderen is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Het vraagt om een duidelijke focus en leiderschap, zodat elke Bibliotheek de slag kan maken naar een toekomstgerichte, flexibele organisatie. De adviseurs van ProBiblio kunnen je met hun expertise en ervaring in die transitie bijstaan. Of je nu al een heel eind op gang bent en steun zoekt bij de implementatie, of begeleiding wilt bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie. We delen het proces op in overzichtelijke stappen, met ruime aandacht voor de samenhang tussen relevante onderdelen en de wensen en noden van jouw Bibliotheek. Voor nu, en voor later.

Bekijk het aanbod
Management en organisatie

Administratie en controlling

Het voeren van een accurate administratie vergt tijd en mankracht. Maar die heb je niet altijd voorhanden. Besteed het uit! Dat levert een hoop tijdbesparing en gemak op. De experts van ProBiblio beschikken over alle benodigde kennis van financiële, salaris- en personeelsadministratie, en kennen de branche als hun broekzak. Je kiest zelf de omvang van die ondersteuning voor jouw Bibliotheek – van begroting tot jaarrekening, van betaling en digitale inkoopfacturen tot accountantscontrole en belastingaangiften. Elke Bibliotheek krijgt een of enkele vaste ProBiblio-administrateurs toegewezen, die zorgdragen voor de kwaliteit en informatieverstrekking en je organisatie door en door kennen.. Via de financiële cockpit beschik je altijd over actuele informatie, die direct bereikbaar is via de financiële omgeving van jouw Bibliotheek. Dat maakt het sturen op resultaten meteen een stuk makkelijker.

Bekijk het aanbod
Administratie en controlling

Logistiek

Bibliotheken vormen gezamenlijk een uitgebreid netwerk dat bibliotheekleden toegang geeft tot de collecties van de bibliotheken in Nederland. Om al het gevraagde materiaal snel bij de lezers te krijgen, is een efficiënte logistiek onmisbaar. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De bibliotheken laten dat graag over aan de vervoersdienst van ProBiblio. Elke dag brengen we IBL materialen, (nieuwe) boeken, leeskringkoffers en andere collecties naar hun plek van bestemming. We bezoeken alle vestigingen volgens een vaste route, waarbij jouw Bibliotheek zelf het aantal bezoekmomenten per week kiest. En is er bijvoorbeeld een andere volgorde nodig? Dan regelen we dat ook. Maar ook voor andere vervoersopdrachten kun je terecht bij de logistiekexperts van ProBiblio. Bijvoorbeeld voor het verhuizen van een collectie, advies over magazijninrichting of interne logistieke processen. Van groot tot klein – voor elke soort logistieke vraag denken wij mee over de oplossing.

Bekijk het aanbod
Logistiek

ICT

Goed functionerende ICT is de ruggengraat van een Bibliotheek. Maar ICT-middelen zijn complex, ontwikkelen zich razendsnel en zijn bovendien niet goedkoop. Dat vraagt dus om deskundig advies. Met het ICT-advies van ProBiblio heeft jouw Bibliotheek in één klap toegang tot al onze expertise op dat enorm brede terrein van de bibliotheekautomatisering. Onze experts bieden ondersteuning bij een scala aan ICT-activiteiten, of het nu inrichting, vervanging of uitbreiding betreft. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook op afstand het systeembeheer voor je verzorgen. Daarmee heb je alle voordelen van een systeembeheerder, zonder dat we op locatie aanwezig hoeven te zijn. En net als bij alle andere diensten en producten van ProBiblio, leveren we oplossingen die passen bij de wensen en mogelijkheden van jouw Bibliotheek.

Bekijk het aanbod
ICT

Ontwikkeling en informeel leren

Een leven lang leren is niet alleen maar leuk. Of uitdagend. Het is onmisbaar. Want onze samenleving staat geen moment stil en vraagt om steeds weer andere vaardigheden en capaciteiten. Mensen moeten daarom de kans krijgen om nieuwe dingen te leren, zich open te stellen voor kennis en zich te ontplooien. Alleen zo kan iedereen blijven meedoen aan de maatschappij. Gelukkig kan de Bibliotheek daarbij helpen. Dat is een stevige taak, en daarom kunnen Bibliotheken op hun beurt weer bij ProBiblio terecht voor extra ondersteuning. Onze adviseurs bieden expertise, middelen en instrumenten op het gebied van zelfredzaamheid, waaronder basisvaardigheden, leesbevordering en 21ste eeuwse vaardigheden. Vanuit onze provinciale positie kunnen we een brug slaan tussen landelijk en lokaal beleid en samen met de Bibliotheken de vertaalslag maken naar de lokale situatie. Van advies over programmering, het opzetten van een Taalhuis of Fablab, tot contentcuratie – we hebben het allemaal in huis.

Bekijk het aanbod
Ontwikkeling en informeel leren

Samenwerking educatieve partners

Het is een van de belangrijkste taken van Bibliotheken: kinderen en jongeren taal- en mediavaardig maken. Dat doen Bibliotheken natuurlijk niet alleen. Er wordt intensief samengewerkt met scholen, kinderopvangorganisaties en tal van andere instellingen. De doorgaande lijn die door Kunst van Lezen is ontwikkeld, met programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school, vormt daarbij het uitgangspunt. Maar de bibliotheken moeten wel zelf deze samenwerking vormgeven met hun partners en zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de programma’s. ProBiblio staat Bibliotheken daarin met raad en daad bij. We adviseren bijvoorbeeld over de beste insteek voor een langdurige samenwerking, helpen bij het maken van een plan van aanpak, geven HRM- en organisatieadvies en verzorgen trainingen. Van mediaopvoeding tot logistiek: we zijn er helemaal in thuis.

Bekijk het aanbod
Samenwerking educatieve partners