Ontwikkeling en informeel leren

Een leven lang leren vormt een voorwaarde om te kunnen blijven meedoen aan onze samenleving. Alleen door open te staan voor nieuwe kennis en te leren, kun je blijven inspelen op wat een veranderende omgeving van je vraagt. De Bibliotheek helpt mensen om zich te ontwikkelen en zelfstandig te redden en ontplooien.

Op haar beurt kan de Bibliotheek bij ProBiblio terecht voor ondersteuning op deze dienstverlening. Wij bieden je de expertise, middelen en instrumenten op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en basisvaardigheden. Vanuit onze provinciale positie vormen wij de schakel tussen landelijk en lokaal beleid. Samen met de Bibliotheek maken wij de vertaalslag naar de lokale situatie. Hierbij adviseren we over de aanpak van bijvoorbeeld BoekStart in de Kinderopvang of de Bibliotheek op school. Ook voor het opzetten van een Taalhuis of Fablab, of de dienstverlening rond de Belastingdienst kun je bij ons terecht.

Bekijk het aanbod
Ontwikkeling en informeel leren

Samenwerking educatieve partners

Om te zorgen dat kinderen en jongeren taal- en mediavaardig worden, werken bibliotheken samen met scholen, kinderopvangorganisaties en tal van andere instellingen. De door Kunst van Lezen ontwikkelde doorgaande lijn met programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school zijn daarbij uitgangspunt. De bibliotheken geven zelf met hun samenwerkingspartners vorm aan de uitvoering van deze programma’s.

ProBiblio biedt hulp bij de totstandkoming van een langdurige en intensieve samenwerking. Of je nu kiest voor de landelijke programmalijnen of voor een andere aanpak. Je kunt van ons ondersteuning verwachten bij de opzet van een strategische samenwerking, het plan van aanpak, HRM- en organisatieadvies, trainingen en financieel advies.

Bekijk het aanbod
Samenwerking educatieve partners

Management en organisatie

De samenleving verandert steeds sneller en vergt ook van jouw Bibliotheek toekomstbestendigheid. Vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling dienen zich aan. Hoe bepaal ik een strategie voor mijn Bibliotheek? Welke dienstverlening hoort hierbij? Wat is de beste aanpak om mijn medewerkers te laten meegroeien? En hoe laat ik de bedrijfsprocessen goed aansluiten? Veranderen is geen gemakkelijke opgave, maar wel noodzakelijk. Alles bij het oude laten is immers geen optie. Het vraagt om een duidelijke focus en passend leiderschap om de slag te maken naar een toekomstgerichte organisatie die in beweging blijft.

Met de expertise en ervaring van onze adviseurs pak je de transitie succesvol aan. Of je nu al een eind op gang bent en steun wenst bij de implementatie, of begeleiding welkom is bij het ontwikkelen van een passende strategie. De adviseurs van ProBiblio helpen je door het proces op te delen in overzichtelijke stappen, met aandacht voor de samenhang tussen relevante onderdelen. Bovendien hebben ze het vermogen om innovatieve oplossingen te ontdekken en creëren.

Bekijk het aanbod
Management en organisatie

Collectie en collectieadvies

Al is de collectie niet meer een doel op zich, ze is nog steeds belangrijk voor de vijf functies van de Bibliotheek. Ook wil je nog altijd het collectiebudget zo effectief mogelijk inzetten. ProBiblio ondersteunt je hierbij met advies. Zo helpen we je om het collectiebeleid te bepalen en om dit te vertalen naar collectieprofielen of -jaarplannen. En je kunt ondersteuning krijgen als je collectieprocessen wilt inrichten, automatiseren of verbeteren. Verder verzorgen we de collectievorming voor al jouw vestigingen en/of de Bibliotheek op school. Dit doen we inmiddels voor acht basisbibliotheken.

Sommige collectieonderdelen lenen zich beter voor inzet op grotere schaal. Daarom levert ProBiblio ook collecties die alleen voor kleinere groepen leners interessant zijn. Bijvoorbeeld fictie in het Engels, Duits en Frans, maar ook groteletterboeken en combinatielezen. Deze collecties wisselen we elk half jaar, zodat een bibliotheekbezoeker ondanks de beperkte omvang toch variatie ervaart. Voor andere locaties dan je eigen vestigingen, zoals scholen en instellingen, kunnen we zowel de collectie zelf als het omwisselen voor je organiseren. Tot slot bieden we leeskringkoffers aan met meerdere exemplaren per titel, compleet met relevante achtergrondinformatie.

Bekijk het aanbod
Collectie en collectieadvies

Marketing, communicatie en marktkennis

Als Bibliotheek wil je graag meer mensen bereiken en aan je binden. Het veranderende landschap zorgt er voor dat je voor de uitdaging staat: hoe houd ik huidige klanten vast en hoe trek ik nieuwe klanten naar mijn Bibliotheek? Wij ondersteunen je graag met dit soort vraagstukken door onder andere doelgroepgericht aan het werk te gaan en ons te richten op de positionering van de Bibliotheek. Hoe wil je als Bibliotheek gezien worden? Welke mensen wil je graag bereiken? En welke middelen moet je hiervoor inzetten? Met de juiste boodschap op het juiste kanaal, die aankomt én blijft hangen, kun je de zichtbaarheid van je Bibliotheek online en offline verbeteren.

De functie van de Bibliotheek verschuift van traditioneel naar maatschappelijk. Graag doorzie je dit veranderende landschap, om een goede balans te vinden tussen de behoeften van je doelgroepen en nieuwe mogelijkheden. De verkregen cijfers en inzichten ondersteunen je in gesprekken met je gemeente en partners. Wij bieden verschillende vormen van onderzoek en analyse. Resultaat: niet alleen informatie en aanbevelingen over bibliotheekleden en doelgroepen, maar ook over de effecten van beleid en marketing. Zo ondersteunen wij jouw Bibliotheek bij het vervullen van verschillende functies.

Ons bekendste voorbeeld is BiebPanel, een van de grootste online klantenpanels in Nederland, met maar liefst dertigduizend bibliotheekleden. Daarnaast voeren wij onderzoek uit onder overige doelgroepen en partners van de Bibliotheek, verrichten we medewerkeronderzoeken, onderzoek naar de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek en effectmetingen. Via klantanalyses, deskresearch en scans van het sociaal domein brengen wij onder meer jouw ledenbestand en kwetsbare doelgroepen in de regio van jouw Bibliotheek in kaart.

Bekijk het aanbod
Marketing, communicatie en marktkennis

Logistiek

Bibliotheken vormen samen een netwerk dat bibliotheekleden toegang biedt tot de gezamenlijke collectie. Om materialen snel bij de lezers te brengen, is efficiënte logistiek onontbeerlijk. Voor het vervoer kan de Bibliotheek daarom een basispakket afnemen bij ProBiblio. Volgens een vast rooster bezoeken wij alle vestigingen. De Bibliotheek kiest zelf het aantal bezoekrondes per week. En is er bijvoorbeeld een andere volgorde nodig? Dan organiseren wij dat.

Ook voor andere vervoersopdrachten dan het leenverkeer kun je een beroep doen op ProBiblio. Denk aan [twee voorbeelden]. Waar mogelijk nemen we extra materialen tegen meerkosten mee op de bestaande route. Waar nodig bieden we je een offerte op maat.

Wil je de interne logistiek van je organisatie doorlichten en verbeteren? Ook dat kan. Vraag ons bijvoorbeeld om advies over de inrichting van de ruimte waar de medewerkers de binnengekomen materialen verwerken. Of om een veelomvattender advies waarin we de processen met een logistieke component analyseren.

Bekijk het aanbod
Logistiek

ICT

De complexiteit en prijsstelling van ICT-middelen vragen om een deskundig advies bij de uitvoering van automatiseringstrajecten. Met ICT-advies van ProBiblio krijg je toegang tot al onze expertise op het brede terrein van bibliotheekautomatisering. We bieden ondersteuning bij een breed scala aan activiteiten bij de inrichting, vervanging of uitbreiding hiervan en geven advies dat is afgestemd op de lokale situatie. Kies de ondersteuning die bij jouw Bibliotheek past: van sparringspartner tot en met projectmanagement.

Ook voor systeembeheer kun je bij ons terecht, je profiteert dan van onze gedegen ICT-kennis en -ervaring. We bieden proactief beheer op afstand aan. Zo handelen we meldingen en incidenten zeer snel af zonder dat onze beheerder op locatie hoeft te zijn. Uiteraard stemmen we het beheercontract geheel af op de wensen en situatie in jouw Bibliotheek, tegen een aantrekkelijk tarief.

Bekijk het aanbod
ICT

Administratie en controlling

Gemak en tijdbesparing zijn twee grote voordelen van het uitbesteden van je administratie. Vertrouw op de professionals van ProBiblio. Zo houd je je handen vrij voor je kerntaken. Onze administrateurs hebben alle benodigde kennis van financiële, salaris- en personeelsadministratie in huis. Bovendien kennen zij de bibliotheekbranche door en door.

De Bibliotheek bepaalt zelf de breedte en diepte van onze ondersteuning. Van begroting tot jaarrekening, van betaling tot digitale inkoopfacturen, accountantscontrole en belastingaangiften. Je krijgt een of enkele vaste ProBiblio-administrateurs toegewezen die zorg dragen voor kwaliteit en informatieverstrekking. Je beschikt dus altijd over actuele informatie, bereikbaar via de financiële omgeving van jouw Bibliotheek. Indien gewenst, stellen we een anonieme vergelijking met collega-bibliotheken op, net als rapporten per gemeente.

Naast de financiële administratie kunnen we jouw Bibliotheek volledig bedienen op het gebied van salarisadministratie en in combinatie hiermee de personeelsadministratie. Resultaat? Jouw organisatie weet zich gesteund op het terrein van cao’s, regelgeving, pensioenen, verzekeringen, contact met het UWV en de Belastingdienst. Je ontvang rapportages, analyses en advies van onze specialisten.

Bekijk het aanbod
Administratie en controlling