IBL en collectioneren

IBL en collectioneren

Het IBL (Interbibliothecair Leenverkeer) is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van bibliotheken. Het reserveren en aanvragen uit zowel de eigen collecties als binnen de provincie en landelijk neemt een steeds hogere vlucht. De beschikbare financiën zijn niet meegegroeid evenals de werkwijzen en de systemen. Hierdoor wordt gekeken naar het vernieuwen van het IBL, waardoor het beter aansluit op de ontwikkelingen en de verwachtingen van bibliotheken en bibliotheekgebruikers. Ook wordt hierdoor de rol van de diverse partijen in de keten verduidelijkt. 

Petra Jellema -

Petra Jellema

Interesse in dit project?
Neem contact op met Petra Jellema
Neem contact op

Hierdoor realiseren we:

  • Efficiëntere benutting (gezamenlijke) collectie.
  • Geoptimaliseerde werkprocessen en systemen, waardoor er minder tijd en kosten besteed worden door zowel de bibliotheken als Probiblio.
  • Vermindering aantal vervoersbewegingen en de daarmee samenhangende (administratieve) handelingen.

Deze resultaten worden behaald door een aantal activiteiten die gericht zijn op onder andere:

  • Onderzoek naar de klantwensen van de eindgebruiker betreffende levertijd en kostprijs.
  • Onderzoek naar de verbetering van het reserveringsproces en de daarvoor gebruikte systemen. Waar mogelijk aanpassen van de processen en systemen.
  • Opzetten van een pilot met als doel het verbeteren van de werkprocessen op basis van hoeveelheid te vervoeren materialen.
  • Opzetten van een pilot met floating collecties bij drie bibliotheken.
  • Opstellen van onderlinge afspraken en normen betreffende transport en het IBL in het netwerk herijken.

Provincie: Noord- en Zuid-Holland 
Bijdrage bibliotheek: per deelproject deelname aan werkgroep

Meer weten?

Bel of mail Petra Jellema!
Onze expert op het gebied van IBL en collectioneren

Petra Jellema

Petra Jellema

06 14 30 39 37

Wil je teruggebeld worden?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.