Landelijk onderzoek anderstaligen: grijp lokale kansen!

Het ITTA heeft in opdracht van de KB en Het Begint met Taal (HBT) onderzoek gedaan naar het brede aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen bij bibliotheken en taalcoachorganisaties. Hoe zet je deze informatie lokaal slim in, welke aanknopingspunten zijn er? Onze adviseurs basisvaardigheden geven tips voor de praktische doorvertaling van de onderzoeksuitkomsten. Wil je hierover verder in gesprek gaan, meld je dan alvast aan voor ons online inloopspreekuur inburgering op 5 oktober of op 7 oktober!

Door Floor Banning, 25 augustus 2021

De actuele omvang van de totale populatie anderstaligen met een potentiële leervraag in Nederland: 1.352.764 personen. Bibliotheken en taalcoachorganisaties bieden een rijk en divers aanbod voor anderstaligen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Daarmee bereiken ze al veel inburgeringsplichtigen en leerders die hun inburgering hebben afgerond; anderstaligen die op het netvlies staan bij partners zoals de gemeente.

Andere groepen anderstaligen met een leervraag worden nog onvoldoende bereikt. Daarbij gaat het om laaggeletterde anderstaligen, eerste generatie migranten van 65 jaar en ouder en expats of lang hier verblijvende arbeidsmigranten, afkomstig uit Midden- en Oost-Europa of Midden- en Zuid-Europa. Hier liggen nog veel mogelijkheden voor bibliotheken en taalcoachorganisaties.

Tips van onze adviseurs

Hoe zet je deze informatie lokaal slim in? Welke aanknopingspunten zijn er? De praktische doorvertaling van de uitkomsten van het onderzoek kan op verschillende manieren.

Probiblio’s inburgerings-inloopspreekuur (online)

Probiblio helpt je de inzichten uit het onderzoek verder te vertalen binnen het perspectief van de nieuwe wet Inburgering (januari 2022). Welke kansen zijn er om de aansluiting tussen de leervraag van de inburgeraar en het aanbod te vergroten? En welke nieuwe mogelijkheden voor aanbod brengt de veranderende inburgeringswet teweeg? Voor sparring en advies voor lokale inburgeringsvraagstukken gaan we graag me je in gesprek! Sluit aan bij een van onze inburgerings-inloopspreekuren die we online organiseren op dinsdagmiddag 5 oktober en donderdagochtend 7 oktober. Of neem contact met ons op via basisvaardigheden@probiblio.nl