Maak jouw marketinginspanningen effectiever

Marketing en communicatie zijn relatief jonge disciplines binnen de bibliotheekbranche, en zijn mede daardoor volop in ontwikkeling. Veel bibliotheken willen de positie van marketing in hun interne organisatie verstevigen zodat marketinginspanningen effectiever zijn en steeds klantgerichter te werk gaan. Tijdens de Kenniscirkel van donderdag 10 november 2022 stonden de vragen ‘Hoe kun je marketing en communicatie binnen jouw organisatie laten groeien?’ en ’Hoe versterk je de samenwerking met andere afdelingen?’ centraal.

Groeimodel van Probiblio geeft inzicht in huidige situatie

Marjolein Brood (marketingadviseur bij Probiblio) opende de Kenniscirkel met een introductie van het onderwerp. Een aantal patronen kwamen naar voren waar meerdere bibliotheken zich in herkenden:

 • Organisatiedoelen en doelen van verschillende afdelingen zijn niet in samenhang. Dit bemoeilijkt de samenwerking.
 • Het proces is niet in kaart gebracht.
 • De afdeling Marketing wordt pas betrokken in de uitvoeringsfase, niet op strategisch niveau.
 • Marketing heeft niet altijd een positief imago en vaak is intern onduidelijk wat de waarde van marketing is of kan zijn.
 • Marketinginspanningen zijn niet meetbaar gemaakt.

Ook vertelde ze over het project Positie marketing in de bibliotheekorganisatie dat momenteel en volgend jaar bij Probiblio loopt. Het groeimodel, gebaseerd op bestaande marketingmodellen, geeft bibliotheken inzicht in de huidige situatie: Waar sta je nu met marketing, waar zitten mogelijkheden om te groeien en wat heb je daarvoor nodig?

Wil je meer informatie over dit project? Bekijk dan onze website of neem contact op met Iet Wiersma.

'Betrek marketing al bij het bedenken van het aanbod’

Vervolgens gaf Marije Kool, zakelijk directeur van het Teylers Museum (waar de kenniscirkel ook plaatsvond), een presentatie over de verschillende organisaties waar ze gewerkt heeft en de marketinguitdagingen waar ze mee te maken had:

 • Te laat betrokken (‘verkopen eindproduct’)
 • Beperkte invloed (inhoud versus verkoop)
 • Afstand tot andere afdelingen (eilandcultuur)
 • Keuzes maken (‘alles is belangrijk’)
 • Reputatie marketing (draait vooral om aantallen)
 • Iedereen verstand van marketing

Marije: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat marketeers in een vroeg stadium bij projecten betrokken worden. Als marketeer was ik altijd allergisch voor het slechts verkopen van een eindproduct. Bij een projectmatige aanpak, waarin afdelingen overstijgend met elkaar werken, krijg je meer inzicht in het werk van een ander en kun je vanuit verschillende invalshoeken tot een optimaal resultaat komen.’

Een voorbeeld waarbij ze dit zo aanpakte was de grote corporate campagne met festivalachtige uitstraling van het Teylers Museum van afgelopen zomer. Om dit te bewerkstelligen is in de organisatie afdelingsoverstijgend gewerkt. In de projectgroep waren marketingmanager samen met collectiecollega’s vanaf het begin gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud.

Voor meer voorbeelden verwijzen je door naar de volledige presentatie van Marije Kool (vanaf slide 16).


Foto: Marije Kool

Betrek mensen van buiten marketing bij je projecten

De derde spreker van de dag was Auke van der Meer (voorheen marketeer bij Bibliotheek Amstelland). Als oud-medewerker deelde hij zijn projecten en ervaringen met marketing binnen Bibliotheek Amstelland (zie presentatie, vanaf slide 37). Een aantal tips die hij gaf om de positie van marketing te verstevigen binnen de bibliotheek:

 • Betrek ook eens mensen van buiten marketing bij je projecten. CRM (customer relation management) raakt bijvoorbeeld ook het baliepersoneel en alle medewerkers zijn nodig voor een succesvolle positionering van je bibliotheek. Op deze manier zorg je voor meer betrokkenheid en draagvlak.
 • Ga regelmatig het gesprek aan met inhoudelijke specialisten zoals programmeurs over wie de doelgroep is en welk aanbod hierbij past. Deze gesprekken zorgde er bij Auke vaak voor dat de inhoudelijke specialist toch iets anders ging doen dan van tevoren bedacht. Het voordeel hiervan was ook dat Auke tijdig betrokken was.
 • Deel organisatiebreed resultaten/successen die je met markeing behaald hebt. Zo krijgt marketing een positiever imago.
 • Maak gebruik van ‘de kracht van herhaling’, zoals bij het 3H-model (hero, hub en hygiene). Wanneer je het blijft uitleggen zullen andere medewerkers snappen waarom je bepaalde keuzes maakt.
 • Start je jaarplannen met andere afdelingen op en betrek hier ook het MT bij. Op deze manier zorg je ervoor dat je plannen op elkaar aansluiten en loop je niet/minder het risico dat door het jaar heen bepaalde onderdelen niet uitgevoerd kunnen worden.
 • Betrek waar het kan zo veel mogelijk je klanten en laat hen meedenken. Zo zorg je ervoor dat het aanbod is afgestemd op je doelgroep(en).

Na alle gedeelde voorbeelden en inspiratie gingen de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met een opdracht. Het doel hiervan is het stellen van een doel voor marketing binnen hun bibliotheek en het invullen van een actieplan. Bekijk hier verdere toelichting van de opdrachten (werkbladen en zeilbootoefening).


Foto: Auke van der Meer

Bekijk hier de volledige presentatie van de Kenniscirkel en de opdrachten waar de deelnemers mee aan de slag gingen.