Met marketing naar een toekomstbestendige organisatie

Bibliotheken willen en moeten steeds klantgerichter werken. Daarbij is sterke (strategische) marketing onmisbaar. Door meer aandacht en prioriteit te geven aan marketing, kun je als bibliotheek extra waarde toevoegen voor je (potentiële) klanten. Zo vergroot en/of intensiveer je je klantenbestand en bouw je aan een relatie voor de lange termijn.

Marketing is een proces waarbij je voortdurend het aanbod probeert af te stemmen op de continu veranderende vraag uit de markt en de continu veranderende behoeften van je klanten. Het is dus belangrijk om in marketing te investeren en de marketeer(s) tijdig te betrekken bij bijvoorbeeld de totstandkoming van aanbod. Dit kan de bibliotheek veel opleveren:

 • Marketing als katalysator voor de ambitie van de bibliotheek
 • Groter bereik bij de gewenste doelgroep
 • Betere afstemming tussen vraag en aanbod
 • Nieuwe leden en bezoekers
 • Behoud van leden en bezoekers
 • (Nieuwe) klantinzichten
 • Klanttevredenheid
 • Naamsbekendheid
 • Een beter/sterker imago
 • Toegang tot subsidies

Herkenbare patronen binnen marketing

Marketing en communicatie zijn relatief jonge disciplines in de bibliotheekbranche. Het is dan ook niet gek dat er bij veel bibliotheken nog winst te behalen valt op dit vlak. Misschien zijn deze patronen wel herkenbaar:

 • Marketing wordt pas betrokken in de uitvoeringsfase, niet op strategisch niveau. Marketing wordt dus niet betrokken bij beleidsvorming of het ontwikkelen van het aanbod voor de verschillende doelgroepen, maar is vooral bezig met het produceren van communicatiemiddelen.
 • Met als gevolg: de afdeling Marketing en Communicatie moet aanbod ‘vermarkten’ waarvan niet altijd duidelijk is wie de doelgroep is, waarbij niet altijd rekening is gehouden met de behoeften van die doelgroep of waarvoor pas in een (te) laat stadium bedacht kan worden hoe dit het beste bij de doelgroep gebracht kan worden.
 • Er ligt veel focus op zichtbare uitingen in gedrag en communicatiemiddelen (het topje van de ijsberg), maar dit is niet gestoeld op een sterke merkpositionering, identiteit en toekomstvisie.
 • Doordat de bibliotheek vooral veel communiceert over ‘losse’ activiteiten, is voor (potentiële) gebruikers onduidelijk wat het corporate verhaal van de bibliotheek is, waar de bibliotheek als geheel voor staat.
 • Marketinginspanningen worden niet meetbaar gemaakt en/of resultaten worden niet organisatie breed gedeeld. Het is hierdoor vaak onduidelijk wat de toegevoegde waarde van marketing is of kan zijn (“Ze zijn altijd druk, maar wat doen ze nou eigenlijk?”).

Wil jij doorpraten over hoe je de positie van marketing kunt verstevigen?

De marketingadviseurs van Probiblio helpen je graag op weg om marketing intern in positie te brengen, zodat bovengenoemde patronen worden doorbroken. Als je ons advies inschakelt, starten we met het inzichtelijk maken van de huidige positie en rol van marketing in jouw bibliotheekorganisatie. Hiervoor gebruiken we het marketing groeimodel. Daarna werken we samen aan een groeiplan en zetten we concrete stappen in de implementatie hiervan. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe marketing meer betrokken kan raken bij de totstandkoming van aanbod, welke rol marketing in het MT kan spelen, gaan aan de slag met een strategisch marketingplan of het meetbaar maken van marketinginspanningen.

Wil je meer weten over hoe en waarom marketing meer aandacht en prioriteit zou moeten krijgen  binnen jouw organisatie? Neem contact op met de Probiblio marketingadviseurs op via marketingadvies@probiblio.nl.

Lees ook:

Maart 2023