Nieuwe én oude wet inburgering; de stand van zaken

De Tweede Kamer heeft de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van inburgering en alles wat er bij participeren en integreren komt kijken. De taalmaatjes, het Taalcafé en de VoorleesExpress kunnen een belangrijke rol vervullen voor de inburgeraar. Bibliotheken kunnen de ‘Routekaart Inburgering, bibliotheek en gemeente’ gebruiken bij het gesprek met gemeente en inburgerpartners.

De nieuwe wet is goed nieuws voor inburgeraars die vanaf juli volgend jaar met de inburgering starten. Hen wacht een maatwerktraject door de gemeente. Inburgeraars die al in een traject zitten of voor 2021 starten, vallen onder de bestaande regeling. Zij zijn zélf verantwoordelijk voor hun inburgering. Ook inburgeraars die in 2020 starten en dus mogelijk pas in 2026 slagen, hebben al die tijd met het ‘oude stelsel’ te maken. Voor de begeleiding van deze laatste groep inburgeraars heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bedrag voor de gemeenten gereserveerd. Zo kunnen zij een impuls geven aan de uitstroom van inburgeringsplichtigen.

Met de beschikbare informatie en ondersteuning kunnen gemeenten al veel stappen zetten in de implementatie en uitwerking op lokaal niveau. Voor zowel de huidige als voor de toekomstige inburgeraar moet er lokaal beleid ontwikkeld worden. Bibliotheken kunnen onze ‘Routekaart Inburgering, bibliotheek en gemeente’ gebruiken bij het gesprek met gemeente en inburgerpartners. De taalmaatjes, het Taalcafé en de VoorleesExpress kunnen een belangrijke rol vervullen voor de inburgeraar.

Lees ook:

Vragen?

Wil je sparren over wat de bibliotheek kan doen bij de ondersteuning van de inburgeraars? Kijk hier voor meer informatie en neem contact op met basisvaardigheden@probiblio.nl