Hoe is het gesteld met de 21e eeuwse vaardigheden van je collega’s?

Hoe is het gesteld met de 21e eeuwse vaardigheden van je collega’s?

Bibliotheken willen graag concreet aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden in hun dienstverlening - maar hoe is het eigenlijk gesteld met de 21st century skills van de front office waar de klant mee te maken krijgt? Hoe breng je zoiets in kaart en wat kun je er vervolgens mee?

Om met antwoorden te komen heeft Probiblio een vragenlijst ontwikkeld om de informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT basisvaardigheden en computational thinking van medewerkers in kaart te brengen. Op basis van de resultaten kan een persoonlijk opleidingsadvies gegeven worden op onderwerpen waar bijscholing wenselijk zou zijn, naast een algemeen beeld van de organisatie en een duiding van het niveau van mediacoaches. Samen met bibliotheek Zuid-Kennemerland is de vragenlijst voor het eerst ingezet als nul meting, met het voornemen om na een jaar nogmaals de vragenlijst af te nemen om ook de meerwaarde van de geboden training in kaart te brengen.

Voor meer informatie, neem contact op met Erik Reuvers via ereuvers@probiblio.nl of 06 21 24 13 71.

Meer nieuws