Aankondiging onderzoek naar gezinsaanpak laagtaalvaardigheid

Aankondiging onderzoek naar gezinsaanpak laagtaalvaardigheid

Samen met de afdeling Marktkennis starten Probiblio-teams Participatie & Zelfredzaamheid en Jeugd & Onderwijs een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de gezinsaanpak laagtaalvaardigheid in ons netwerk.

Aanleiding daarvoor is de landelijke ‘Kennisdag Laaggeletterdheid: voorkomen en bestrijden’ die op 17 mei georganiseerd werd. Daar werd mooi duidelijk dat door programma's voor kinderen te verbinden aan activiteiten van het digiTaalhuis, we een grote slag kunnen slaan in het bereik van laagtaalvaardige gezinnen. Als de ouders zelf beter worden in taal, kunnen zij hun kinderen beter ondersteunen in hun taalontwikkeling.

Interne organisatie is een aandachtspunt: specialisten Jeugd, Onderwijs en Basisvaardigheden en medewerkers van de frontoffice moeten samenwerken. Zo kunnen we met elkaar de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.

Het onderzoek wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd. We willen zicht krijgen op de stand van zaken in ons netwerk met betrekking tot deze gezinsaanpak, op de problemen die zich daarbij voordoen en de behoefte aan advies en ondersteuning. Binnenkort sturen we een vragenlijst aan zowel de (voor)leesconsulenten als de consulenten basisvaardigheden, met het verzoek om deze gezamenlijk in te vullen. Voor informatie kan je contact opnemen met Barbara van Walraven via bvwalraven@probiblio.nl.

Meer nieuws