Aanmelden voor Pilot ‘Lezen voor de Lijst havo/vwo’

Aanmelden voor Pilot ‘Lezen voor de Lijst havo/vwo’

Kunst van Lezen start in het schooljaar 2017-2018 een pilotregeling voor tien pilots ‘Lezen voor de Lijst in havo/vwo’ (in twee tranches). Daarmee wordt een stap gezet in de verbreding van de aanpak de Bibliotheek op school.

De pilots worden ingesteld om te kunnen experimenteren met verschillende vormen van samenwerking rondom Lezen voor de Lijst. Zoals het leveren van een fysieke collectie in de school, lidmaatschap van de Bibliotheek, e-books via het E-bookplatform van de landelijke digitale (jeugd)bibliotheek en luisterboeken via de app Luisterbieb. Maar bijvoorbeeld ook het inzetten van een leesconsulent en een adviseur educatie voor het geven van een workshop aan de leerlingen. De pilots kunnen in alle leerjaren uitgevoerd worden.

Meer informatie over voorwaarden en bedragen zijn te vinden in de Factsheet Lezen voor de Lijst en in de groep ‘de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs’ op Biebtobieb.

Meer nieuws