Administraties: min max contracten

Administraties: min max contracten

Het kenmerk van een 'min max contract' is de vastlegging van het minimaal aantal garantie uren en het maximaal op te roepen uren:

  • Aan de medewerker moet altijd het minimaal aantal garantie uren uitbetaald worden, ook als je als werkgever de medewerker niet hebt opgeroepen om te komen werken.
  • De medewerker moet gehoor geven aan de oproepen tot de maximum vastgelegde uren.
  • De werkgever zal het totaal aantal uren wat de medewerker werkzaam is geweest uitbetalen.

Na zes maanden ontstaat er een loondoorbetalingsverplichting. Hierbij dient de medewerker uitbetaald te worden wanneer deze wél een oproep heeft ontvangen, maar door een risico (welke onder de werkgever viel) toch niet kon komen werken. Deze periode kan in een cao eventueel met zes maanden worden verlengd. Dit betreft alleen incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als de werknemer een collega vervangt bij ziekte. In dat geval heeft de werknemer recht op uitbetaling van de uren die zijn gewerkt.

Bij een minimaal aantal uren minder dan vijftien uren per week, heeft de medewerker recht op minimaal drie uren loon per oproep ook als de medewerker minder uren heeft gewerkt. Echter, indien het minimaal vastgestelde aantal uren minder dan drie bedraagt, en deze zijn vastgelegd in een rooster, hoeven alleen bij oproepen boven deze minimale uren voor tenminste drie uren te worden uitbetaald. Indien je dus een minimum van één uur hebt vastgelegd in een rooster, hoeft er ook maar voor één uur uitbetaald te worden. Er moet dan wel conform dat rooster worden gewerkt.

Voorbeeld: een medewerker heeft op woensdagochtend twee minimale uren in een rooster, dan worden er twee uren uitbetaald. Als de medewerker later op die dag wordt opgeroepen voor twee uren, dan moeten er drie uren worden uitbetaald. Bij verzuim van de medewerker, krijgt deze minstens zeventig procent uitbetaald van het loon over de garantie uren. Als dit echter lager is dan het minimumloon voor deze medewerker, wordt het minimumloon uitbetaald over deze garantie uren. Na afloop van het dienstverband van de medewerker, kan deze een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. 

Sinds 1 januari 2018 vallen de medewerkers met een min max overeenkomst onder de hoge sectorpremie!

Meer nieuws