Stappenplan ArcheoHotspots in de bibliotheek

Stappenplan ArcheoHotspots in de bibliotheek

Probiblio schreef een stappenplan waarmee een bibliotheek een ArcheoHotspot op kan zetten. In de bibliotheken van Oegstgeest en Arnhem worden interessante publieksparticipatieactiviteiten georganiseerd onder de naam ArcheoHotspots. In deze ArcheoHotspots duiken vrijwilligers samen met het publiek in het verleden van hun omgeving door samen archeologische bodemvondsten te onderzoeken. Zij sluiten hierbij aan op een landelijke netwerk van ArcheoHotspots. Het is een activiteit die uitstekend past bij de functie en rol van de bibliotheek. 

In de 23 ArcheoHotspots in Nederland helpen bezoekers mee met archeologisch onderzoek. Zij gaan in gesprek met vrijwilligers, andere bezoekers en professionals over hun lokale of regionale erfgoed. Het is een plek waar burgers kunnen participeren in wetenschappelijk (archeologisch) onderzoek. Omdat de ArcheoHotspots draaien op publieksparticipatie en gebaseerd zijn op de Of/By/For/All-gedachte van Nina Simon, sluit het initiatief bij uitstek aan bij de Community Library-beweging.

Tijdens het jaarlijkse ArcheoHotspotcongres sprak Erik Boekesteijn van de KB over deze veranderende rol van bibliotheken: “De participatie voorbij” in 2022.

Puzzelen met gevonden voorwerpen

De bibliotheek Oegstgeest omschreef het als volgt: “De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar mensen verhalen met elkaar delen. Archeologie is eigenlijk precies dat: het onderzoeken van de verhalen die de gevonden voorwerpen ons kunnen vertellen over de mensheid. Over de geschiedenis die zich hier heeft plaatsgevonden. De bibliotheek wordt nog meer een verblijfplaats met het toevoegen van de ArcheoHotspot, gezinnen kunnen naast boeken lezen en lenen ook gelijk een kijkje nemen en meehelpen met het puzzelen van de gevonden voorwerpen. De bibliotheek kan middels de ArcheoHotspot een specifiek stukje van de collectie uitlichten, er zijn veel mooie boeken geschreven over archeologie, zowel fictie als non-fictie.”

Bekijk een filmpje over de ArcheoHotspot in Oegstgeest:

Stappenplan

Om bibliotheken en vrijwilligers te helpen met het realiseren van een Archeohotspot heeft Probiblio in samenwerking met de bibliotheek Oegstgeest, de landelijke stichting ArcheoHotspots en het Erfgoedhuis Zuid-Holland een stappenplan geschreven. Met het plan wordt een overzicht gegeven van de te ondernemen acties, de mogelijke uitdagingen en plekken waar meer informatie en ondersteuning gevonden kan worden.

Download het stappenplan voor ArcheoHotspots in de bibliotheek

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het initiatief of wil je meer informatie, neem dan contact op met Edo Postma of Aniek van Son

Headerfoto: © Alexander van de Bunt

Meer nieuws