Belang van Zuid-Hollands bibliotheekwerk bij bestrijding laaggeletterdheid onderzocht

Belang van Zuid-Hollands bibliotheekwerk bij bestrijding laaggeletterdheid onderzocht

15% van de inwoners van de provincie Zuid-Holland heeft moeite met lezen en schrijven. Het hoogste percentage in Nederland. De Zuid-Hollandse bibliotheken doen al veel om laaggeletterdheid aan te pakken. Probiblio onderzocht wat de impact is van het bibliotheekwerk en wat jij als bibliotheekmedewerker nog meer kunt doen voor deze doelgroep.

Aard en omvang problematiek

In vergelijking met de rest van Nederland is de laaggeletterdheid in Zuid-Holland opmerkelijk hoog: er zijn naar schatting 700.000 laaggeletterden van 16 jaar en ouder. Vooral in de stedelijke gebieden Rijnmond en Haaglanden komt laaggeletterdheid relatief veel voor.

Laaggeletterdheid komt vooral voor onder laagopgeleiden, ouderen, werkzoekenden en mensen met een migratieachtergrond en komt vaak voort uit een opeenstapeling van problemen. De verwachting is dat het aantal laaggeletterden zal stijgen. Dit door de toenemende laaggeletterdheid onder jongeren (ontlezing), de toenemende vergrijzing en de aanwas van mensen met een migratie-achtergrond.

Bijdrage van bibliotheken

Uit het onderzoek blijkt dat de bibliotheken een aanzienlijke bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. Deze rol past in de transitie van klassieke uitleenbibliotheek naar brede, maatschappelijke en educatieve bibliotheek in het hart van de lokale samenleving. De focus ligt daarbij op een netwerkaanpak.

In samenwerking met welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en onderwijsaanbieders zijn in de hele provincie zogeheten digiTaalhuizen ingericht waar de doelgroep terecht kan voor taalles, taalcoaching, leeskringen, schrijfclubs of computercursussen. In het BOZH-Programma Taalnetwerk Zuid-Holland bundelen Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio ook in 2019 hun krachten om gezamenlijk resultaten te boeken.

Uitdaging

De bibliotheek wordt meer en meer de plek waar mensen terecht kunnen voor een laagdrempelig educatieaanbod dat overal en voor iedereen toegankelijk is. Toch wordt slechts een beperkt deel van de doelgroep bereikt, zowel landelijk als in Zuid-Holland. Met meer financiën en medewerkers zou een grotere groep laaggeletterden bereikt kunnen worden. Een andere uitdaging voor bibliotheken, naast het vinden van voldoende middelen, is het feit dat deze doelgroep - hoewel aanzienlijk - lastig te bereiken is.

Het onderzoekrapport is verplichte literatuur voor iedereen die betrokken is bij de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid in Zuid-Holland. 

Benieuwd naar het rapport? Je kunt het hier in zijn geheel bekijken.

Neem voor meer informatie contact op met Team Basisvaardigheden.

Meer maatschappelijke thema’s onderzocht

Bekijk ook de drie andere publicaties naar de maatschappelijke impact van bibliotheekwerk in Zuid-Holland. Op elk belangrijk maatschappelijk thema onderzochten we wat de huidige situatie in de provincie Zuid-Holland is, wat bibliotheken in Zuid-Holland momenteel doen aan activiteiten op dit gebied, waar ze tegenaan lopen in hun werk en wat hen zou helpen hun werk beter uit te voeren.

Meer nieuws