Belastingklasjes in Purmerend

Belastingklasjes in Purmerend

Het nieuwe belastingseizoen staat weer voor de deur. In Purmerend biedt Bibliotheek Waterland al enkele jaren met succes ondersteuning bij het invullen van de aangifte. Begin maart gaat een nieuwe ronde van vijf bijeenkomsten van start. Femke Frantzen, Coördinator Programmering, vertelt over de samenwerking met partners uit het sociale domein en het succes van hun ondersteuning rondom de Belastingdienst.

“Vanuit de Bibliotheek zijn we al jaren onderdeel van een lokaal netwerk met partners als het UWV, IVIO, Fiolet taaltraining, ’t Gilde Purmerend en Clup Welzijn. Deze laatste partij is een organisatie voor welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Hier liepen ze enkele jaren geleden, door bezuinigingen en het verdwijnen van wijkgebouwen, tegen het feit aan dat ze geen vaste ontmoetingspunten meer hebben in de wijken. We zijn toen een samenwerking aangegaan waarbij de Bibliotheek onderdak bood”, vertelt Femke Frantzen.

Toen het convenant tussen de KB en de Belastingdienst werd gesloten, ging Bibliotheek Waterland ("om niet opnieuw het wiel uit te vinden”) inventariseren wat er al door lokale partners werd georganiseerd op het gebied van ondersteuning bij de Belastingdienst. Ze kwamen uit bij Clup Welzijn en besloten de samenwerking te intensiveren. Begin 2016 startten ze met zowel 'Belastingklasjes' als spreekuren voor hulp bij de aangifte. In de klasjes krijgen deelnemers ondersteuning bij hun financiën en het papierwerk dat nodig is voor de aangifte. In kleine groepen van maximaal acht deelnemers gaan ze samen met een sociaal raadsvrouw en/of een getrainde vrijwilliger aan de slag met het invullen van de aangifte. Ook krijgen deelnemers handvatten om ze bij een volgende aangifte op weg te helpen, met als uiteindelijk doel het volledig zelfstandig kunnen invullen. De spreekuren voor hulp bij de aangifte zijn er puur op gericht om ondersteuning te bieden bij het doen van belastingaangifte.

Telefonische intake

Femke Frantzen: “Wat heel goed werkt, is dat deelnemers zich telefonisch aanmelden voor de bijeenkomsten. Clup Welzijn vertelt hen uitgebreid wat nodig is, welke papieren ze mee moeten nemen en peilt of de deelnemers voldoende digitaal vaardig zijn om de aangifte in te vullen en of ze een DigiD hebben. Als dat laatste niet het geval is, verwijzen ze eerst door naar een cursus digitale vaardigheden in de Bibliotheek. We hebben zelfs een cursus ontwikkeld die echt bij de basis begint, omdat we merken dat DigiSterker toch een bepaald niveau vereist dat sommigen nog niet hebben.”

Buiten het 'aangifteseizoen' om, organiseert Bibliotheek Waterland ook klasjes over financiën. Niet puur gericht op het doen van aangifte, maar om ervoor te zorgen dat alle gegevens inzichtelijk en beschikbaar zijn als er straks weer aangifte gedaan moet worden. Hierdoor, en door goed het niveau en de digitale vaardigheden van de deelnemers te testen en ontwikkelen, is een gestroomlijnde en efficiënte dienstverlening ontstaan waar jaarlijks tientallen inwoners van Purmerend gebruik van maken.

Een prettige, comfortabele en laagdrempelige plek

Bibliotheek Waterland werkt naast Clup Welzijn, CJG’s en andere maatschappelijke dienstverleners ook samen met onder andere vrijwilligers van ’t Gilde. Samen bieden zij viermaal per week de Formulierenbrigade aan, een inloopspreekuur voor ondersteuning op het gebied van het lezen van brieven, bijsluiters en het invullen van formulieren. Ook is er een computerinloopspreekuur op vrijdagmiddag. Daarnaast verzorgt Spuistraat 10 Advocaten wekelijks een juridisch spreekuur in de Bibliotheek.

De spreekuren en Belastingklasjes zijn gratis. Femke Frantzen: “Niet alleen passen deze diensten heel mooi bij de sociale rol van de Bibliotheek, we merken ook dat mensen de Bibliotheek een prettige, comfortabele plek vinden om naartoe te gaan voor zulke zaken. Je loopt binnen zonder dat mensen direct doorhebben dat je naar een spreekuur gaat. De bieb is erg laagdrempelig en dat vinden we heel belangrijk.”

Meer informatie over dienstverlening rond belastingen? Neem contact op met Thomas Bersee via tbersee@probiblio.nl

Meer nieuws