Ben jij al klaar voor het nieuwe belastingseizoen?

Ben jij al klaar voor het nieuwe belastingseizoen?

Het belastingseizoen is weer in aantocht. De verwachting is dat bibliotheken dit ook in 2018 tot een succes maken. Het streven is vooral om de samenwerking met de maatschappelijk dienstverleners uit te bouwen en het bereik te vergroten. Bovendien is het voor stroomlijning van de dienstverlening noodzakelijk dat elke Bibliotheek haar eigen aanbod inbrengt in G!DS. Op 22 januari ben je welkom bij de landelijke dag ter voorbereiding.  

Ondersteuning door Probiblio

Probiblio belt op dit  moment de contactpersonen voor de samenwerking met de Belastingdienst van alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, over de in G!DS in te voeren gegevens. In december worden de contactpersonen van G!DS van alle bibliotheken in ons werkgebied gebeld met uitleg over het invoeren. Daarna is het G!DS-team van Probiblio beschikbaar voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland voor hulp bij de invoer in G!DS. Het is belangrijk dat dit goed verloopt, onder meer voor doorverwijzing door de Belastingtelefoon naar bibliotheken. Hieronder valt ook het actueel houden en aanvullen van de gegevens.

Landelijke bijeenkomst

Op maandagmiddag 22 januari 2018 ben je welkom op de landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op de ervaringen in 2017 en bespreken we de nieuwe acties, waaronder de landelijke campagne.

Belastingseizoen 2017

Het belastingseizoen 2017 is een groot succes geworden. Vrijwel alle deelnemende bibliotheken zijn in staat geweest om veilige computers ter beschikking te stellen en om cursussen digitale vaardigheden aan te bieden. Bij veel bibliotheken is er een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen met de maatschappelijke aanbieders. Aan die samenwerking wordt op de volgende wijze invulling gegeven:

  • Belastingklassen en workshops waarbij de deelnemers uitleg krijgen over het invullen van de belastingaangifte. Dit met het doel om de deelnemers geheel zelfstandig hun belastingaangifte te laten doen.
  • Belastingspreekuren waarin bezoekers terechtkunnen met al hun belastingvragen (en eventueel hun vragen over toeslagen).
  • Invulbijeenkomsten waarin bezoekers zelfstandig hun belastingaangifte kunnen invullen en hierbij ondersteuning krijgen van ervaren begeleiders.
  • Aangiftedagen waarbij dienstverleners die hiervoor gemachtigd zijn de belastingaangifte invullen voor hun cliënten.
  • Doorverwijziging door de Bibliotheek van de desbetreffende hulpvrager naar de meest geëigende maatschappelijke dienstverlener.

Convenant

In 2016 tekenden de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Belastingdienst een driejarig convenant 2017-2019 over de onderlinge samenwerking. De bibliotheken konden deelnemen via een subsidie­regeling. Het merendeel van de bibliotheken heeft hiervan gebruikgemaakt. Voorwaarden voor subsidietoekenning waren:

  1. Het beschikbaar stellen van veilige computers voor het zelfstandig doen van de belastingaangifte door bibliotheekbezoekers.
  2. Het aanbieden van cursussen digitale vaardigheden (KliK&Tik en/of Digisterker).
  3. Het faciliteren van maatschappelijke dienstverleners voor het houden van belastingspreekuren in de Bibliotheek.
  4. Het inbrengen van de informatie over de dienstverlening in de G!DS. 

Vanuit Probiblio zien we het nieuwe belastingseizoen met vertrouwen tegemoet!

Voor meer informatie

Klik voor meer informatie over het Convenant KB en Belastingdienst

Stel je vragen over G!DS via servicedesk@probiblio.nl 

Meer nieuws