Beter lezen door creatief schrijven!

Beter lezen door creatief schrijven!

Onderzoek laat zien dat leerlingen door creatieve schrijfopdrachten sterker emotioneel betrokken raken bij literaire teksten. Dat betekent dat schrijfopdrachten prima passen binnen het educatieve aanbod van de Bibliotheek (op school)! Op dinsdag 31 oktober organiseerde Probiblio daarom een kennis- en netwerkbijeenkomst over creatief schrijven in het basisonderwijs voor leesconsulenten en onderwijsspecialisten.

Mariet Lems startte de bijeenkomst en gaf, aan de hand van haar boek 'Weten waar de woorden zijn', praktische tips en voorbeeldopdrachten om met kinderen uit te voeren. Ze vertelde bijvoorbeeld dat als je meer ruimte wilt voor creativiteit, je de linker hersenhelft moet passeren om ruimte te geven aan de rechter hersenhelft. Daar bevinden zich namelijk de waarneming en verbeelding (creativiteit).

Vervolgens nam Loes Reichenfeld ons mee in het aanbod dat Bibliotheek Aan de Vliet heeft ontwikkeld, en blijft ontwikkelen, onder de vlag van Cultuureducatie met Kwaliteit. Zij zoomde in op hun leerlijn Lezen en Literatuur, waar creatief schrijven een module van is met onderdelen als de Schoolschrijver en werken met gedichten.

Linda Vogelesang vulde het verhaal van Loes en Mariet aan met haar presentatie over de leerlijn literatuur bij Bibliotheek Culture (Ede). De leerlijn literatuur behelst drie belangrijke elementen; leesbevordering, literatuureducatie & creatief schrijven. De Bibliotheek zich hierbij met name op de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

In groepjes werden tenslotte ideeën uitgewisseld en gedeeld via https://padlet.com/sdekruif/creatiefschrijvendbos 

Was je helaas verhinderd om deze inspirerende bijeenkomst bij te wonen, maar wel heel geïnteresseerd in dit onderwerp, dan kun je de presentaties opvragen bij Dia Wesseling, dwesseling@probiblio.nl 

 

Meer nieuws