Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 2018 onderzocht

Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 2018 onderzocht

De provincie Zuid-Holland heeft aan Probiblio gevraagd om een beeld te geven van het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland. Probiblio doet dit op een aantal manieren, onder andere via de monitorrapportage. Deze geeft inzicht in de resultaten en ontwikkelingen van de functies van de bibliotheek die zijn benoemd in de Wsob. De Monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 2018 is nu beschikbaar. 

Download de 'Monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 2018'

De monitorrapportage is gebaseerd op gegevens die openbaar en beschikbaar zijn voor de bibliotheekbranche, met name de openbare Wsob-cijfers die de KB verzamelt en via het dashboard Bibliotheekstatistiek online publiceert. 

In het dashboard Bibliotheekstatistiek kun je zelf aan de slag met de data van de Gegevenslevering Wsob. Zo kun je de historische gegevens op landelijk niveau inzien, de ontwikkeling vanaf 2015 op provinciaal en lokaal niveau filteren en bibliotheekorganisaties met elkaar vergelijken.

Quiz: test je kennis over het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland!

Wil je ontdekken welke interessante gegevens er in het dashboard Bibliotheekstatistiek te vinden zijn? Maak dan de quiz en test jouw kennis. Hieronder staan 5 vragen met 2 keuze mogelijkheden (A + B).  De juiste antwoorden vind je onder de vragen, maar ook in onze 'Monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 2018' en via het dashboard

Vragen:

1. Wat is het ledenbereik van de gezamenlijke bibliotheken in Zuid-Holland (dit is het aantal leden gedeeld door het aantal inwoners)?

A: 18,4%

B: 21,3%

2. Welke percentage van de leden in Zuid-Holland is jeugdlid?

A: 67%

B: 62%

3. Wat is het gemiddeld aantal openingsuren per week van een bibliotheekvestiging in Zuid-Holland?

A: 32 uur

B: 29 uur

4. Met welk percentage is het aantal bezoekers in Zuid-Holland gegroeid tussen 2015 en 2018?

A: 7%

B: 14%

5. Met welk percentage is het aantal vrijwilligers dat actief is bij bibliotheken in Zuid-Holland gestegen sinds 2015?

A: 91%

B: 83%

Antwoorden:

1:A, 2:B, 3:B, 4:B, 5:A

Vragen?

Heb je vragen over (het gebruik van) het dashboard of de Monitor? Neem contact op via onderzoek@probiblio.nl

Meer nieuws