Bibliotheken beoordelen gesubsidieerde dienstverlening Probiblio met ruim een 8

Bibliotheken beoordelen gesubsidieerde dienstverlening Probiblio met ruim een 8

Probiblio heeft in 2020 een groot aantal gesubsidieerde projecten uitgevoerd. In januari en februari 2021 hebben we deze innovatieve projecten geëvalueerd onder alle deelnemende bibliotheken. Zij beoordelen onze gesubsidieerde dienstverlening gemiddeld met een mooie 8,2. Een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen kregen we een gemiddeld cijfer van 7,6.

Het doel van de evaluatie was enerzijds feedback geven aan de individuele projectleiders over hun projecten en anderzijds inzicht krijgen in de waardering van de innovatieve gesubsidieerde projecten als totaal.

Het cijfer 8 is het meest gegeven cijfer en 84% geeft een 8 of hoger. Geen van de bibliotheken beoordeelt een dienst met een cijfer lager dan 6. Bibliotheken zijn blij met onze inzet en met de samenwerking met andere bibliotheken in projecten. Twee aandachtspunten nemen we mee ter verbetering: de samenwerking heeft wel wat te lijden gehad onder de online versies van de projecten als gevolg van Covid 19 en de timing van de projecten kwam niet altijd uit voor de bibliotheken.

We zijn erg blij met de uitkomsten en willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan het onderzoek.

 

 

Meer nieuws