Bibliotheken mogen weer open: handige informatie

Bibliotheken mogen weer open: handige informatie

Goed nieuws: de bibliotheken mogen weer open! Natuurlijk is niet alles meteen weer zoals het was. Bibliotheken maken zich momenteel klaar voor een 'anderhalvemeterbibliotheek'. Dat zal best nog wat voeten in de aarde hebben. En voor welke groepen stel je de bibliotheek open? Dat zijn belangrijke eerste keuzes die gemaakt moeten worden. We zetten ze op een rij.

Ontvangst van groepen tot 30 personen

Vanaf 1 juni mogen in overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek, maximaal 30 personen bij elkaar komen. Met 1,5 meter afstand tot elkaar (behalve personen die tot 1 huishouden behoren). Plaatsen moeten vooraf gereserveerd worden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.

Er zijn twee handreikingen die je kunt gebruiken bij het ontvangen van groepen of bij spreekuren:

Overleg met de veiligheidsregio

Omdat de gebouwen waarin bibliotheken gevestigd zijn zo van elkaar verschillen, is het vrijwel onmogelijk om richtlijnen op te stellen die voor iedereen uitvoerbaar zijn. Bovendien zijn de noodverordeningen van de veiligheidsregio leidend. Deze kunnen meer of juist minder ruimte bieden dan branche specifieke richtlijnen en protocollen. Er zullen daarom geen aparte VOB-protocollen worden opgesteld voor de ontvangst van groepen tot 30 personen of voor openstelling van de horecagelegenheden in bibliotheken.

De VOB adviseert bibliotheken contact op te nemen met hun eigen veiligheidsregio. Die kan bijvoorbeeld de vraag over openstelling van toiletten voor hen beantwoorden. Van het RIVM heeft de VOB op onze vraag daarover nog geen antwoord gekregen. 

Protocollen

Het projectteam Weer Open van de VOB heeft diverse protocollen opgesteld. De mogelijkheden voor bibliotheken zijn met ingang van 1 juni 12.00 uur verruimd. Vanaf dat moment zijn er twee protocollen van toepassing:

De quarantainetijd van ingeleverde materialen is 36 uur.

  • De protocollen van Cultuurconnectie zijn hier te vinden;
    De VOB verzamelt algemene richtlijnen die opgesteld worden voor het weer openen van kantoren, voor het geval ook daar verruimingen plaats gaan vinden.

Checklist bij protocol
FAQ

Werken met vrijwilligers

Cubiss, Rijnbrink, de VOB en Probiblio stelden richtlijnen op voor de inzet van vrijwilligers ten tijde van het heropenen van de bibliotheek.

Educatie

De Bibliotheek op school

Op maandag 11 mei begonnen ook de lessen op de basisscholen weer. Externe partijen zijn volgens de PO-Raad nog niet gewenst. Het advies aan bibliotheken is om scholen online te blijven ondersteunen en de openbare vestigingen gefaseerd open te stellen voor kinderen. In de handreiking van het kernteam primair onderwijs lees je wat dit betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school.

Vanaf dinsdag 2 juni zijn alle middelbare scholen weer open. Er vinden enkel reguliere onderwijsactiviteiten plaats, alle andere activiteiten zoals excursies komen te vervallen. Dit geldt dus ook voor klassenbezoeken aan de bibliotheek. In de Handreiking voor de Bibliotheek op school vo lees je wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school.

BoekStart

Vanaf 11 mei gaan kinderen weer naar de kinderopvang en kunnen ouders weer naar de bibliotheek om een BoekStart-koffertje op te halen. In de kinderopvang en op het consultatiebureau zijn leesconsulenten en BoekStart-coaches nog niet welkom. Wat dat betekent voor de BoekStart-dienstverlening en vooral om aan te geven wat er nog wel kan, heeft het landelijke BoekStart-team een Handreiking gemaakt in lijn met die van de Bibliotheek op school. De handreiking staat ook in de Toolkit van BoekStart-pro (bij de bouwsteen Netwerk & Beleid) en wordt gedeeld via Biebtobieb. 

Materialen

Wil je materialen bestellen om de openstelling en inrichting van je vestiging(en) te ondersteunen, dan zijn er meerdere opties die door de VOB aangedragen worden:

Daarnaast heeft onder meer InVorm een aanbod.

Communicatiemiddelen

Op de landelijke contentkalender staan diverse communicatiemiddelen voor eindgebruikers. Rijnbrink en Probiblio zijn daar, aangestuurd door het Weer Open team, druk mee aan de slag geweest. De kalender wordt regelmatig aangevuld, dus houd die pagina in de gaten. Er staan momenteel conceptteksten voor persberichten, basisteksten voor website, nieuwsbrieven en socials en divers beeldmateriaal. Ook kun je een poster downloaden met het bezoekersprotocol in drie formaten (A4, A3 en A2). Diezelfde poster is ook beschikbaar gemaakt voor narrowcasting schermen. 

Logistiek en Wise

Protocol voor vervoer en reserveringen

We richten ons op de wijze waarop we het vervoer zo snel en volledig mogelijk weer op kunnen starten. De afgelopen weken zijn waar mogelijk de nieuwe boeken afgeleverd. Deze week en volgende week rijden we zoveel mogelijk langs alle vestigingen om ook de materialen tussen de vestigingen te vervoeren. En de ingeleverde materialen voor andere bibliotheken mee te nemen.

Vanaf 18 mei pakken we de volledige routeschema's op, dat betekend dat we alle vestigingen volgens  het schema (kunnen) bezoeken.

Bij het opstellen van het protocol hebben we de huidige VOB protocollen gebruikt. Uitgangspunten voor de aangepaste werkwijzes zijn de veiligheid van medewerkers (in de bibliotheek en bij de vervoersdienst) en klanten en kanaliseringen van de verwachte toestroom van materialen.

Een voorwaarde voor een snelle doorstroming van de te vervoeren materialen is dat alle bibliotheekvestigingen  voor het vervoer de 36 uur quarantaine hanteren. Wij stellen een werkwijze voor waarbij materiaal na de 36 uur quarantaine in de vervoerskratten gelegd wordt. Dan kunnen de materialen dezelfde dag nog onderweg of in Hoofddorp gesorteerd worden. Onze chauffeurs dragen hierbij handschoenen.

Om de stroom van materialen voorlopig te kanaliseren hebben we tot een gefaseerde openstelling van het reserveren besloten. Zie voor de details het protocol.

De contactpersonen vervoer ontvangen een aparte mail met een lijst om per vestging de geplande opening en vervoersbehoefte aan te geven. Daarop kunnen ook de uitzonderingen vermeld worden.

Aanpassing van de instellingen in het Wise-systeem

Voor het aanpassen van de gewenste instellingen in het Wise-systeem is het verzoek om het gebruikelijke proces via Topdesk te gebruiken met de opgave van de gewenste instellingen en ingangsdatum.

Wij hopen met deze maatregelen het vervoer van materialen in de anderhalve meter werkelijkheid zo soepel mogelijk op te kunnen pakken.

Vragen?

Probiblio ondersteunt het Weer Open team zoveel mogelijk. Als er vragen over de diverse VOB-protocollen zijn, kun je contact opnemen met Dick van Tol, 023 5546 362.

Voor vragen over het protocol voor Vervoer kun je contact opnemen met vervoersdienst@probiblio.nl en voor Wise met Roger van der Wal rvdwal@probiblio.nl 

Meer nieuws